Geneticky modifikované potraviny a krmiva uváděná na trh EU

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o Geneticky modifikovaných potravinách a krmivech schválilo MZe ČR dokument "Administrace žádosti o povolení uvedení na trh geneticky modifikované potraviny nebo krmiva".

Dokument popisuje způsob podávání a vyřízení žádosti o povolení uvedení GM potraviny nebo krmiva na trh Evropské unie pouze v případě, že je tato žádost poprvé podána v ČR. Pokud mají být GM potraviny a krmiva uvedeny na trh EU, musí být bezpečné pro zdraví lidí, zvířat a pro životní prostředí. Posouzení těchto rizik provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA ve spolupráci se členskými zeměmi. Pokud je výrobek neškodný, Evropská komisepřipraví návrh rozhodnutí k povolení uvádět konkrétní GM výrobek na trh a předloží jej k hlasování členským zemím. Do rozhodovacího procesu může být zahrnuta i Rada EU. Rozhodnutí povolující uvádění GM potravin a krmiv jsou publikována v úředním věstníku Evropského společenství. K dnešnímu dni je pro uvádění na trh EU povoleno 28 GM potravin a krmiv. Zodpovědnou institucí v ČR je Ministerstvo zemědělství. V otázkách hodnocení zdravotních rizik spolupracuje Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem zdravotnictví a při hodnocení rizik v životním prostředí s Ministerstvem životního prostředí. Kontrolu uvádění geneticky modifikovaných potravin a krmiv na trh a správnost jejich označování zajišťují dozorové orgány MZe – Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Veškeré potřebné dokumenty k podávání žádosti o uvádění GM potravin a krmiv najdete na www.mze.cz (Potravinářství – Bezpečnost potravin).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *