Importovaná leishmanióza psů v České republice

Z. SVOBODOVÁ,1 E. NOHÝNKOVÁ,2 M. MARTINEC,3 V. SVOBODOVÁ1 1Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 2Oddělení tropické medicíny, 1. lékařská fakulta UK v Praze a Národní referenční laboratoř pro diagnostiku tropických parazitárních nákaz, FN Na Bulovce 3Odbor vojenského zdravotnictví, Ministerstvo obrany ČR Veterinářství 2005;55:312-318

SOUHRN
Svobodová Z., Nohýnková E., Martinec M., Svobodová V. Importovaná leishmanióza psů v České republice. Veterinářství 2005;55:312-318.
Článek pojednává o leishmanióze psů jako o významné importované infekci. Úvodní část se věnuje charakteristice onemocnění a metodám diagnostiky, terapie a prevence. Vlastní práce se zabývala vyšetřením 72 psů, kteří pobývali v endemických oblastech, z nichž devět bylo sérologicky pozitivních a v mízních uzlinách šesti pacientů byly leishmanie prokázány rovněž mikroskopicky. Součástí článku je popis dvou kazuistik.

SUMMARY
Svobodová Z., Nohýnková E., Martinec M., Svobodová V. Imported leishmaniosis in dogs in the Czech Republic. Veterinářství 2005;55:312-318.
Canine leishmaniosis as an great imported infection is described in this study. The preliminary part concerns with characterisation of this disease, diagnostic methods as well as therapy and prevention. There were examined 72 dogs from endemic area; nine of them were serological positive and six of them had positive findings of leishmanias in lymph nodes. Two casuistics are the component of this study.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *