Imunologické aspekty predispozice německých ovčáků pro hlubokou pyodermii

S. KRÁLOVÁ,1 M. SVOBODA,11 M. FALDYNA2 1Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 2Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno Veterinářství 2006;56:148-151

SOUHRN
Králová S., Svoboda M., Faldyna M. Imunologické aspekty predispozice německých ovčáků pro hlubokou pyodermii. Veterinářství 2006;56:148-151.
Hluboké pyodermie německých ovčáků jsou u tohoto plemene poměrně častým problémem. Tento článek se zabývá možnými příčinami komplikovaného průběhu, obtížné terapie a častých recidiv (z hlediska odlišností v imunitní odpovědi organismu). U 31 psů s různými kožními problémy bylo provedeno imunologické vyšetření. Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin: němečtí ovčáci s hlubokou pyodermií, němečtí ovčáci bez hluboké pyodermie, psi ostatních plemen s hlubokou pyodermií a psi ostatních plemen bez hluboké pyodermie. Výrazné odchylky jsme zjistili právě u německých ovčáků – s hlubokou pyodermií i bez hluboké pyodermie (snížená aktivita lymfocytů v testu blastické transformace, snížená hladina B lymfocytů a NK buněk, u německých ovčáků bez hluboké pyodermie navíc ještě snížená hladina Th lymfocytů).

SUMMARY
Králová S., Svoboda M., Faldyna M. Immunological aspects of predisposition of German Shepherd dogs for deep pyodermia. Veterinářství 2006;56:148-151.
German Shepherd Pyoderma is rather common disorder in this breed. This article is trying to determine possible causes of complicated process, difficult therapy and frequent relapses due to different immune response. Thirty-one dogs with various skin problems were examined. The patients were divided into four groups: German shepherd dogs with pyoderma, German shepherd dogs without pyoderma, other breeds with pyoderma and other breeds without pyoderma. The most significant differences were evident in German shepherd dogs – with or without pyoderma (significant depression of lymphocyte activity in blastogenic lymphocyte test, lower B-lymphocyte and NK-cells counts, in German shepherd dogs without pyoderma and moreover lower Th-lymphocyte counts).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *