Influenza se šíří do Belgie?

Státní veterinární správa obdržela informaci, že je vážné podezření, že ptačí influenza začala řádit i v Belgii, a to nejdříve mezi městem Turnhout a holandskými hranicemi v Ravels v chovu 10 000 brojlerů. Zde během 12 hodin uhynulo 20 % z čtyřtýdenních kuřat, tedy celkem asi 2 000 kuřat.

Státní veterinární správa ČR tedy rozšiřuje s okamžitou platností zákaz na dovoz drůbeže a všech ptáků z Holandska i na Belgii, a to v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 92/40/EEC.
Znamená to, že se nyní nesmí uskutečnit dovoz ani tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců, včetně násadových vajec kromě Hlolandska i z Belgie.
Pokud pohraniční veterinární kontrola zjistí dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z Belgie (a samozřejmě i z Holandska), místně příslušná veterinární správa tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) veterinárního zákona (zákona č. 166/1999 Sb.,).
Influenza ptáků, neboli ptačí chřipka, nebyla na našem území dosud nikdy diagnostikována, proto je přísný a okamžitý zákaz dovozu a tranzitu zcela na místě.
Vzhledem k tomu, že v Holandsku se vyskytla influenza subtypu H 7, který není člověku nebezpečný a není na něj přenosný, dá se předpokládat, že obdobně tomu bude i několik desítek kilometrů odsud, v Belgii.
Nicméně zákaz na dovozy je podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy, na místě, protože hrozí přenos na drůbež, a jak je vidět ze situace šíření přes všechna přijatá opatření z Holandska do Belgie, nelze toto nebezpečí brát na lehkou váhu.
Skutečnost, že ani Evropská komise ani česká státní veterinární správa neomezuje obchodování drůbežím masem svědčí o tom, že drůbežím masem se toto onemocnění na člověka nepřenáší. Navíc v posledních měsících nebyl dovoz drůbežího masa z těchto zemí do ČR uskutečněn.
Konzumace drůbežího masa tedy žádné nebezpečí z hlediska této chřipky pro české spotřebitele nepředstavuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *