Inspektoři kontrolovali vejce

Ve všech krajích a v Praze kontrolovaly orgány státního veterinárního dozoru měsíc, jak se značí a skladují vejce a jak se s nimi manipuluje. Inspektoři provedli 153 kontrol.

Dnes máme k dispozici výsledky kontrol, které od 22. února do 25. března proběhly v třídírnách vajec (51 kontrol) a při prodeji (102 kontrol). To znamená, že inspektoři krajských veterinárních správ navštívili kromě třídíren prodejny, tržnice i sklady.
Na tak velké množství provedených kontrol – 153 – bylo zjištěno poměrně málo závad – celkem 16. V žádném případě nebylo zjištěno takové pochybení, které by ohrozilo zdraví zákazníků. V jednom případě šlo o nedostatky při dodržování podmínek při skladování a manipulaci, v pěti případech neodpovídalo značení na skořápkách, v deseti případech neodpovídalo značení na spotřebitelských obalech.
Orgány státního veterinárního dozoru – místně příslušné krajské veterinární správy – zahájily správní řízení ve dvou případech, čtyřikrát uložily pokutu a v deseti případech uložily jiná opatření, šlo o závady, které bylo možné odstranit v podstatě okamžitě.
Pro představu, jaký je systém značení vajec uvádím, že, kromě běžně používaného označování jakostních tříd vajec EXTRA A, A a B, se používá čísel. Ta mohou být zajímavá pro zákazníka tím, že první znamená, z jakého chovu vejce pochází. Takže, je-li první jednička je vejce od slepic chovaných ve volném výběhu, dvojka značí nosnice z halového chovu, trojka z klecového a je-li první nula, tak jde o slepice z chovu ekologického. Další čísla na vejcích pak udávají na základě vyhlášky č. 264/2003 Sb., registrační kód státu a poslední čtyřčíslí je registrační číslo hospodářství.
Státní veterinární správa ČR kromě cílené kontroly značení a prodeje vajec, která probíhala v únoru a březnu, vykonává dozor samozřejmě průběžně tak, jak stanoví zákon.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *