Intravitální diagnostika Bornaské choroby

Bornaská choroba je akutní a subakutní virové onemocnění ekvidů, které zřídka probíhá chronicky.

Bornaská choroba (BD) je akutní a subakutní virové onemocnění zřídka probíhající chronicky jako meningoencefalomyelitida s velmi variabilním klinickým obrazem. Autoři ověřili metody pro intravitální diagnostiku sledováním více než 100 ekvidů během života a postmortálně. Materiál (sérum, likvor a mozek) byl získán od 97 koní, 21 pony různých ras a stáří (od šesti měsíců do 28 let) tří oslů a mezka. Zvířata pocházela převážně z oblasti Bavorska, Badensko-Württenbergska, Hessenska a Dolního Saska. Jedinci s neurologickými příznaky, zejména s nehnisavou meningoencefalitidou (mononukleární pleocytóza) byli po punkci likvoru klinicky podezřelí z BD. Diagnóza mohla být potvrzena v 86 případech z 98 sledovaných průkazem specifických protilátek v séru a v likvoru pomocí nepřímé imunofluorescence (IFA).Ve všech případech byla diagnóza potvrzena postmortálně průkazem antigenu a RNA v mozku. Senzitivita byla 88 %, u 12 % vyšetřovaných zvířat byly zjištěny falešně negativní reakce, a to na začátku onemocnění, při perakutním průběhu. V těchto případech se ještě neprokázaly protilátky v likvoru ani v séru, nebo se v některých sérech pohybovaly pod průkazným titrem. Spolehlivost metody potvrzuje její specifita. U koní s neurotickými poruchami, kteří nebyli infikováni BDV, nebyly zjištěny falešně pozitivní výsledky.

Grabner A., Herzog S., Lange- Herbst, H. Frese K. Die Intra-vitam Diagnose der Bornaschen Krankheit (BD) bei Equiden. Pferdeheilkunde 2002;18(6):579-786.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *