Jakost a zdravotní nezávadnost syrového mléka

Odborný seminář zaměřený na předání odborných informací získaných v rámci řešení projektu NAZV KUS QJI230044 na téma „Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz“ proběhl dne 22. října na Veterinární a farmaceutické univerzitě v rámci 40. výročí zahájení výuky oboru Veterinární lékařství – hygiena potravin a 25. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

Ve své přednášce nazvané Výsledky stanovení fyzikálně-chemických parametrů bazénových vzorků mléka paní profesorka upozornila na excelentní potravinu s nenahraditelnou rolí ve výživě – mléko, ať již zpracovávané mlékárnami nebo mléko z automatů. Problematiku výskytu patogenních bakterií v bazénových vzorcích mléka přednesla doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Zpřesnění postupu odhadu detekční hodnoty bodu mrznutí pro zvodnění ovčího mléka popsal Dr. Ing. Oto. Hanuš. Tato metoda odhalí falšování mléka vodou. Prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., prezentovala význam Využití enzymu laktátdehydrogenázy k zachycení mléka s vyšším počtem somatických buněk.

Mgr. J. Jeřábková se zabývala problematikou testování veterinárních léčiv v mléce. Dr. J. Bzdil, Ph.D. podal přehled spektra, prevalence a sezónnosti bakteriálních původců mastitid. Bezpečnost mléka a mléčných výrobků z pohledu dozorového orgánu uvedl Dr. J. Hlaváček. Program semináře v pavilonu prof. Lenfelda byl doplněn devíti odbornými postery. Podrobnější informace najdete v prosincovém čísle časopisu Veterinářství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *