K nutnosti vyšetřování na trichinelózu

O nutnosti a povinnosti vyšetřovat maso prasat divokých (černé zvěře), ale třeba i medvědů na trichinelózu, není třeba diskutovat. Povinnost vyšetřit maso černé zvěře na trichinelly, než je uvolněno ke spotřebě, stanoví jak veterinární zákon, tak i příslušné prováděcí vyhlášky. Odpovídá to samozřejmě i legislativě EU.

Zákon však výslovně a logicky, nestanoví, které metody se k vyšetřování na prokázání svalovce v mase má použít. Má však zmocnění, na jehož základě ministerstvo zemědělství tuto metodu stanoví (§ 44, odst. 1, písmeno d). V letošní Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízených vakcinací tak Ministerstvo zemědělství učinilo, kdy jmenuje trávicí metodu s tím, že na vyšetření stát poskytuje příspěvek. Na vyšetřování touto metodou jsme ostatně dostatečně laboratorně vybaveni a veterinární lékaři s ní na odpovídající úrovni pracují již od roku 2001.
Od počátku příštího roku – od 1. 1. 2006 – počítá EU jako se standardním způsobem vyšetřování na trichinellu trávicí metodu s tím, že po přechodnou dobu tří let lze využívat výjimečně i metodu druhou, tzv. kompresní.
Každá metoda musí být samozřejmě využívána podle dané metodiky. Pro trávicí metodu se používá vzorek svaloviny bránice (není-li k dispozici, tak z jazyka, žvýkacích svalů nebo svaloviny břišní). Tato metoda se jmenuje trávicí, poněvadž se využívá enzymu pepsinu, který svým účinkem natráví svalovinu i naruší pouzdro (vápenitou cystu), ve kterém se nachází larva svalovce a ta se pak rozvine a je dobře identifikovatelná.

Pro tzv. kompresní metodu se musí použít pět vzorků, a to ze žvýkacích svalů, z bránice, svalů předloktí, mezižeberních svalů a jazyka. Pro tuto metodu musejí být v případě, že by šlo o soukromé veterinární lékaře, tyto osoby proškoleny a schváleny.
Obecně platí, že kdo chce provádět laboratorní vyšetřování pro potřeby veterinárního dozoru, musí mít laboratoř pro tuto činnost schválenou Státní veterinární správou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *