Kardiologické dny již potřetí

Na úspěšně zavedenou tradici v pořádání seminářů, zaměřených na problematiku kardiologie, navázala i tentokrát společnost Boehringer Ingelheim pod záštitou ČAVLMZ, a v listopadu loňského roku pro 150 posluchačů připravila ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích u Prahy poutavý dvoudenní program. Při zahájení prvního dne teoretických prezentací přivítal Dr. Martin Šanda z pořádající společnosti posluchače, mezi nimiž byl i současný prezident ČAVLMZ Dr. Pavel Štellar. Přednášejícími byli tentokrát oblíbený Dr. Rafal Niziolek z Polska, Dr. Peter Modler (Rakousko) a Dr.Alan Kovačević (Německo).

Obecně snadnou diagnostikou srdečních onemocnění se v úvodní prezentaci zabýval Dr. Kovačević, Evropský veterinární specialista v kardiologii. I z podrobného klinického vyšetření lze téměř s jistotou vyslovit kardiologickou diagnózu. Barva sliznic, CRT, palpace pulzu (frekvence, rytmus a síla pulzu), palpace stěny hrudníku a břicha, perkuse hrudníku a auskultace jsou pro kardiologa cennými prostředky. Problematika dyspnoe byla prezentována na několika klinických případech, včetně RTG snímků a videozáznamů klinických příznaků. EKG diagnostika je indikována při zjištění nápadných odchylek frekvence a/nebo rytmu srdeční akce při klinickém vyšetření, při léčbě antiarytmiky, poruše elektrolytů, monitorování pacienta v průběhu narkózy a při diferenciální diagnostice nespecifických onemocnění, vyvolávajících synkopy, slabost, letargii nebo horečku.
   Dr. Niziolek, akční a velmi úspěšný odborník, který se ve své privátní praxi věnuje pouze kardiologii, prezentoval problematiku plicní hypertenze a plicního edému.
   Jednoduchým přístupem k nejběžnějším získaným srdečním onemocněním u psů si získal pozornost zaplněného přednáškového sálu také Dr. Modler, který je certifikovaným členem Collegium Cardiologicum e.V. Na konkrétních pacientech byly pomocí RTG, USG a EKG záznamů prezentovány příznaky a diagnostika městnavého srdečního selhání a možnosti jeho terapie. Dr. Modler zmínil také léčebný postup při diagnostikovaném plicním edému
a hypertenzi.
   Prakticky nejvíce přínosnou byla a zlatým hřebem dne se stala poslední prezentace  Dr. Niziolka, který je členem International Veterinary Emergency and Critical Care Medicine. V prezentaci nazvané Co dělat s pacientem, který dorazil v kritickém stavu, v tzv. zlaté hodině, aneb když 3600 sekund znamená žít nebo ne, poskytl Dr. Niziolek přehledný postup jednotlivých kroků, které je potřeba učinit k záchraně pacientova života. Pro pacienty se srdečním selháním platí zásada 3S – Správný pacient, do Správné nemocnice, ve Správný čas. Koncept byl převzat z humánní medicíny a pro pacienty v kritickém stavu představuje otázku života a smrti. Důležité je dělat důležité kroky ve správném sledu. Za účelem prestabilizace pacienta před transportem je nezbytné zajistit uvolnění dýchacích cest a fungování krevního oběhu. Pro první kontakt s pacientem je vhodné mít k dispozici proškolenou osobu, která již telefonickou instruktáží dokáže majitele informovat o vhodném postupu před přesunem na kliniku. Neméně důležitá je připravenost personálu a vybavení na klinice, včetně tzv. pohotovostního vozíku s léky a nástroji. Jednotlivými kroky jsou pak stabilizace pacienta, lokalizace problému, diagnostika a terapie. Klinické vyšetření probíhá podle tzv. Crash plánu. Dr. Niziolek také vyjmenoval nejčastější chyby, se kterými se při pohotovostní péči běžně můžeme potkávat. Jedná se především o vhodnost sedace pacienta, zbytečné provádění RTG, zvláště u koček, nedostatek krevních testů, obavu z penetrace tělních dutin, šokové dávky tekutin a nedostatečnou stabilizaci před chirurgickým zákrokem. Mottem Dr. Niziolka pro péči o pacienta v kritickém stavu je : „ Očekávejte to nejhorší, ale doufejte v to nejlepší !“. 

   Na druhý den kardio dnů  Boehringer Ingelheim  byl naplánován workshop.
Ukázalo se, že uspořádat workshop v návaznosti na teoretickou část  bylo vynikajícím  řešením, zájemci spolu s přednášejícími si mohli v praxi na moderních sonografických přístrojích zn. MyLab předvést na psech jak  obraz fyziologický, tak stav patologický . Vše proběhlo hladce díky laskavosti pana dr.Šimka z Veterinární kliniky Červený vrch, který poskytl své pacienty. O workshop byl veliký zájem, ale z technických důvodů nebylo možné, aby se zúčastnili všichni zájemci, a že  jich bylo hodně. Pořádající společnost firma Boehringer Ingelheim plánuje na 2012 uspořádat další  workshopy tak, aby se na každého dostalo.

Petra Miklišová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *