Archiv pro rubriku: Hygiena potravin

Filtr

Potraviny oceněné značkou KLASA

Velmi vysokou míru jakosti i bezpečnosti potravin oceněných značkou KLASA a Regionální potravina prokázaly kontroly Státní zemědělské a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2016. U žádné z hodnocených šarží inspektoři nezjistili porušení bezpečnostních parametrů.

Kategorie: Hygiena potravin

Kvalita potravin na Slovensku

Nadnárodní potravinářské firmy zásobují Slovensko méně kvalitními výrobky stejné značky ve srovnání se zahraničními, například v Rakousku. Tomuto problému čelí nejen Slovensko, ale i další státy střední a východní Evropy.

Kategorie: Hygiena potravin

SZPI zjistila nevyhovující reklamy

Novelou zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) s účinností od srpna 2015 pověřena i kontrolou reklamy na potraviny a to zejména v tisku, na internetu, v letácích, v obchodech apod. Kompetence ke kontrole se netýká reklamy v televizi a rozhlase. ...

Kategorie: Hygiena potravin

„Ty hormony jsou snad nesmrtelné“

Snad se už doopravdy podařilo veřejnost přesvědčit o tom, že zdraví lidí rezidua antibiotik v potravinách živočišného původu neohrožují. Dozorové orgány sledují suroviny i potraviny a opravdu v nich nenacházejí rezidua, tedy zbytky po používaných veterinárních léčivech....

Kategorie: Hygiena potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2016

Prováděcí rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech. Prováděcí rozhodnutí 2016/2218/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech....

Kategorie: epizootologie, Hygiena potravin