Archiv pro rubriku: Toxikologie

Filtr

Kriticky ohrožené druhy ptáků

V České republice byli letos otráveni dva orli královští, čtyři orli mořští a dva luňáci červení. Orel mořský patří mezi kriticky ohrožené druhy, u nás hnízdí zhruba sto párů. Velmi vzácných luňáků červených nehnízdí u nás více než sto. ...

Kategorie: Ptáci, Toxikologie

Nový zákon o biocidech

Sněmovna schválila návrh nového zákona o biocidech. Za povolení biocidních přípravků k hubení škůdců budou výrobci platit pravděpodobně 30 000 korun, za žádost o schválení účinné látky pro nový typ přípravku 150 000 korun. Normu posoudí Senát.

Kategorie: Toxikologie

Stále se objevují problémy s PCB v chovech hospodářských

V České republice se stále vyskytují stáje, v nichž nebyly odstraněny staré nátěry obsahující karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB). Přestože chovatelská veřejnost byla v minulosti opakovaně informována prostřednictvím tiskových zpráv, odborných publikací či formou letáků, Státní veterinární správa (SVS) se dosud stále setkává s případy, kdy farmáři potenciální problém neřeší a...

Kategorie: Toxikologie