Klinické srovnání primární versus sekundární epilepsie u koček

Ve studii bylo vyšetřeno 125 koček s rekurentními záchvaty.

Cílem bylo zjistit etiologii záchvatů a srovnat primární (PE) se sekundárními epileptickými záchvaty (SE), včetně nacionále, anamnézy, průběhu záchvatu, klinické a neurologické nálezy. Etiologie záchvatů byla klasifikována jako PE u 48 (38%) a SE u 78 (62%) koček. SE byla vyvolána zejména intrakraniální neoplazií (16), nekrózou hipokampu (14), toxikózou (8) a encefalitidou (7). Významný rozdíl mezi PE a SE byl ovlivněn věkem, tělesnou hmotností, délkou záchvatů, počtem epileptických záchvatů a neurologickým deficitem. Epilepsie, pozměněný interiktální neurologický stav a záchvaty u koček starších sedmi let indikovaly SE častěji než PE. Jestliže se záchvaty vyskytovaly během fáze klidu a potom došlo k akutnímu záchvatu, etiologie byla přičítána více PE než SE.
A. Pákozdy, M. Leschnik, A. A. Sarchahi, A. G. Tichy, J. G. Thalhammer Clinical comparison of primary versus secondary epilepsy in 125 cats. J Feline Med Surg 2010;12(12):910–916.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *