Kočky a chondroprotektiva

Obtíže s pohybovým aparátem jsou spojovány především s lidmi, sportovními koňmi a psy, ale již ne s kočkami. Vždyť kočky – to jsou vlastně sportovci s velmi pružným tělem, jejichž páteř jim umožňuje enormní flexibilitu.
U starších koček však dochází také k negativním změnám pohybového aparátu, které lze pozorovat jako:
– tužší a těžší pohyb po delším odpočinku,
– dlouhý čas potřebný k rozběhu,
– omezená pružnost chůze jako důsledek postupné ztuhlosti kloubů,
– ubývající síla rychlosti odrazu nohou při výskoku vzhůru,
– slabší odpružení končetin při doskoku.
Čím je vyšší celková ztuhlost celého organismu, tím se snižuje možnost péče o srst, která hraje u koček velmi důležitou roli.

Retrospektivní studie RTG vyšetření 100 koček ve stáří do 12 let prokázala, že také kočky trpí degenerativními kloubními onemocněními. Hardie a kol. (2002) zjistili z vyšetřovaného souboru u 90 % koček pozitivní RTG vyšetření.
Velmi těžké léze byly diagnostikovány u 17 % z těchto vyšetřených koček. Degenerativní onemocnění kloubů mohlo být také nediagnostikovanou příčinou některých klinických onemocnění.
Degenerativní onemocnění kloubů však nebylo nikdy pozorováno jako hlavní problém. Tato RTG vyšetření byla provedena víceméně z důvodu diagnostiky jiných onemocnění.

Diagnostiku degenerativních onemocnění kloubů koček znesnadňuje skutečnost, že klinické vyšetření kulhání u koček je velmi ztížené. Kočky se při tomto degenerativním onemocnění kloubů mohou pohybovat lehce a agilně, neboť jsou schopny vlastní závažná ortopedická onemocnění do jisté míry kompenzovat.
Chronické bolesti, kterými kočka trpí, chovatel veterinárnímu lékaři velmi často hlásí jako změnu chování a náhlou neobratnost a ne jako kulhání zvířete.

Kočka je schopna přizpůsobit své chování povaze onemocnění a na rozdíl od psa nekulhat. Proto se stává, že kulhání u koček zůstává velmi často nepozorováno.
Chronické bolesti pohybového aparátu se u koček nejčastěji projevují:
– zvíře se chová velmi často klidně a omezuje pohyb,
– snižuje se péče o vlastní tělo a srst,
– pozorujeme zakřivené držení hrudníku a břicha,
– na pouhý dotek reaguje agresivními reakcemi,
– snaží se skrýt a snaží se pokud možno nepohybovat.

Chronické bolesti vyskytující se při artritidě nebo artróze bývají většinou diagnostikovány méně často než u psů. Léčba chronických bolestí je v dnešní době především záležitostí NSAID přípravků (např. Tolfédine).

Příčinou kulhání u koček velmi část bývá:
– progresivní polyartritida (erozivní polyartritida vykazuje mnoho podobností s kloubním onemocněním u lidí a psů). Postižené kočky jsou starší pěti let, není pozorováno současně žádné akutní onemocnění a progresivní kulhání může vést k úplnému vyčerpání kočky.
– degenerativní kloubní onemocnění. Počet koček s tímto onemocněním narůstá, ale vlastní onemocnění nebývá často odhaleno. Nejčastěji je postižen loketní a ramenní kloub. RTG vyšetření vykazuje stejné změny jako u psů.

Na základě těchto poznání je dobré podávat také kočkám preventivně, popř. léčebně chondroprotektiva, která posílí vlastní kloubní systém a závěsný aparát. Nejčastěji používaná chondroprotektiva jsou chondroitinsulfát a glukosamin. Chondroitinsulfát je hydrofilní glykosaminoglykan (GAG) se schopností vázat velké množství vody v chrupavčité tkáni a díky této vlastnosti zvyšuje stabilitu a pružnost kloubních chrupavek. Chondroitinsulfát zabezpečuje výživu chrupavčité tkáně prostřednictvím synoviální tekutiny. Glukosamin je důležitou stavební složkou všech chrupavek, šlach, vazů a hraje rozhodující roli při regeneraci chrupavek a opětovné tvorbě poškozených chrupavek. Jeho účinek při artróze spočívá ve stimulaci chondrocytů a tvorbě kyseliny hyaluronové.

Glykosaminoglykany jsou podávány s úspěchem nejen jako prevence či součást terapie kloubních onemocnění, ale také mohou být součástí léčby idiopatické cystitidy.
Základem této terapie je předpoklad, že exogenní GAG se vážou na poškozený urotel a tím snižují propustnost stěny močového měchýře. Jisté rozdíly v relativní účinnosti jsou dány různými druhy GAG, které mají současně analgetické a protizánětlivé účinky.

MVDr. Christian Härtl
Vetoquinol

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *