Kompenzace škod v zemědělství nebude stoprocentní

„Ministerstvo zemědělství nebude stoprocentně kompenzovat škody v zemědělství způsobené nedávnými povodněmi, půjde jen o zmírnění dopadu,“ řekl v pátek 30. srpna po jednání Agrární komory ČR v Českých Budějovicích ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Přímé škody v zemědělství po povodních odhadl prezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček na pět až šest miliard korun. Přesnou výši škod by do 8. září měly kvantifikovat komise složené ze zástupců ministerstva zemědělství, pozemkového fondu a agrární komory. Ministerstvo zemědělství má připravené určité finanční prostředky, jedná se o příspěvcích z ministerstva financí a dalších zdrojů.
Kromě bezprostředních povodňových škod však zemědělce podle Hlaváčka postihly i další faktory. Zejména tvrdý kurs koruny znemožňuje vývoz obilí a dalších komodit za standardních podmínek a zároveň usnadňuje dovoz, a to zejména mlékárenských produktů a drůbeže.K tomu se podle Hlaváčka přiřadil i pokles produkce obilovin, masa, řepky a dalších komodit. Tyto ztráty Hlaváček vyčíslil na 13 až 15 miliard korun.
Ministerstvo zemědělství v rámci pomoci oblastem postiženým povodněmi uvolnilo 200 miliónů korun z vlastních rezerv na okamžité odstranění škod. Dále podle Palase urychlilo výplatu mimořádných záloh na dotace na chov krav bez tržní produkce ve výši 360 milionů korun. První finance z tohoto titulu odejdou v úterý 3. září, další prostředky poskytne ministerstvo financí.
Tento týden by vláda měla projednat novelu zákona o pozemkovém fondu, podle které by osoby hospodařící v oblastech postižených povodněmi měly mít prominuty jednoroční splátky kupní ceny, uvedené ve smlouvách o převodu nemovitostí, uzavřených do 1. srpna 2002. Zákon podle Palase obsahuje i další úlevy, přičemž suma opatření dosahuje částky 410 milionů korun.
Podle Hlaváčka se souběžně jedná také s Evropskou komisí o zvýšení prostředků do fondu Sapard a uvolnění financí ze strukturálních fondů. Solidaritu a nabídku konkrétní pomoci projevují i nevládní organizace zemí Visegradské čtyřky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *