Kontrola kvality potravin

Kvalitativním požadavkům loni nevyhovovalo 15 procent kontrolovaných potravin (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, SZPI). Nejčastější problémy loni byly například s džemy, vínem a medy. Přibývá případů, u nichž je podezření na záměrné šizení ze strany výrobců, většinou jsou to potraviny z dovozu. Inspekce proto zintenzivňuje kontrolu jakosti potravin. Některá zjištění jsou poslední dobou alarmující, například ovocný džem, v němž bylo jen 15 procent ovocné složky, či jakostní víno pančované vodou, které obsahovalo 73 procent. Po vstupu do Evropské unie ČR podle unijních požadavků liberalizovala předpisy týkající se potravin a přestaly platit oborové a podnikové normy, což ztížilo možnosti kontroly jakosti a v řadě případů se to projevilo v kvalitě potravin.

Podle údajů SZPI na rozdíl od kvality nejsou v posledních letech větší problémy s bezpečností potravin. Hygienické limity loni nesplnilo 3,6 procenta z 5094 cíleně kontrolovaných šarží potravin. Mikrobiologické požadavky pak nesplnilo 210 ze 4066 šarží. Celkem loni SZPI provedla kolem 36.000 kontrol. Odebrala při nich a následně v laboratořích analyzovala 8000 vzorků potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *