Kontrola v místě určení bude

Podle některých názorů není ve veterinární legislativě zemí EU zakotvena nutnost veterinární kontroly v místech určení. U nás zatím kromě veterinární kontroly zásilek veterinárního zboží na hranicích existuje i kontrola v místech určení a Státní veterinární správa ČR zastává ten názor, že je potřebné a vhodné tuto kontrolu zachovat.

Společný evropský trh samozřejmě počítá s tím, že všechno veterinární zboží musí mít všechny potřebné doklady a potvrzení umožňující přesun a vychází z předpokladu oboustranné důvěry, nicméně občasné kontroly se také provádějí. Je však dobře známé, že podle zásady „důvěřuj ale prověřuj“, občas dochází k tomu, že důvěra je úmyslně či neúmyslně porušena.
V uplynulých dnech totiž byl u nás zaznamenán případ závadného dovozu plemenných býků z Francie. U těchto býků byla totiž při veterinární kontrole v místě určení zjištěna pozitivní reakce na tuberkulózu skotu. Je to závažné zjištění, zejména vzhledem k tomu, že naše republika je tuberkulózy skotu prostá. Kdyby k tomuto zjištění nedošlo, mohlo by dojít k druhotnému zavlečení tohoto nepříjemného onemocnění, na jehož likvidaci bylo v uplynulých letech u nás vynaloženo velké množství prostředků.
Tento případ je důležitým argumentem pro zachování veterinárních kontrol v místech určení, a naše Státní veterinární správa jej využije při očekávané misi inspektorů EU, kteří budou zkoumat, jak je u nás zajištěn veterinární dozor nad zdravím zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *