Krajské veterinární správy budou až …

Se zřizováním krajských úřadů se od ledna trhá pytel. Přestože Státní veterinární správa ČR počítá se zřízením Krajských veterinárních správ, nemůže tak zatím učinit do té doby, dokud nebudou mít zakotvení v novele veterinárního zákona.

Ta byla již na podzim roku 2002 předložena po schválení vládou poslanecké sněmovně a nyní se zdá, bude-li schválena na nejbližším zasedání parlamentu, že bude možné současná krajská pracoviště státní veterinární správy konstituovat na zmíněné Krajské veterinární správy, a to od doby nabytí účinnosti novely.
Se zřízením KVS se změní celá struktura státního veterinárního dozoru v tom smyslu, že pravomoce dosavadních okresních veterinárních správ sice přejdou na „kraje“, ovšem okresní správy zpravidla nezaniknou, změní se na inspektoráty a práce jim ve smyslu výkonu státního veterinárního dozoru neubude.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *