Laserový spektrometr pro stanovení diagnózy BSE

Laserové vyšetření může předcházet vyšetření histochemickému; detekuje nákazu u živého zvířete a mohlo by zabránit masovým porážkám skotu.

Laserový spektrometr umožňuje měřit bílkovinné látky s chirální strukturou. Současně měří spektrální rozložení absorpce, cirkulárního dichroismu a optické rotace v reálném čase. Stanoví při vhodné kalibraci i obsah strukturálních bílkovin buněk v séru, které pocházejí z rozpadlých tkání při nádorovém bujení. Jde o velmi solidní marker rakoviny. Základem změny prionové struktury je abnormální rotace prionu (chironu) v rámci Prusinerovy teorie o přenosné subakutní encefalopatii (sklerotizující zánět mozku) u zvířat i lidí. Živý organismus ztrácí schopnost metabolizace, ukládá nezpracovaný materiál v mozku, kde se ničí gangliové buňky s následným zánikem mozkových funkcí; důsledkem je Alzheimerova choroba, presenilní demence aj.
Pokud se upřesní validita dichrografického testu pro BSE (zooprinózy) půjde o jedinečnou metodu celosvětového významu, která přispěje k řešení Creutzfeldt-Jacobovy nemoci (antropopriózy). Celosvětová epidemie prionóz – se podle současných epidemiologických studií očekává v roce 2010 až 2015. Dichrograf nové generace (D2.1) je instalován a je v provozu v laboratoři Institutu civilizačních chorob (ICVCH) v Praze. Laserová dichrografie není ve světě doposud známá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *