LIVACOX® T ve výkrmu brojlerů – desetiletá tradice s příznivou budoucností

LIVACOX® T ve výkrmu brojlerů – desetiletá tradice s příznivou budoucností

Jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu živočišné produkce, je i kontrola kokcidiózy v chovech drůbeže, lépe řečeno její nástroje – tradiční používání antikokcidik nebo celosvětově se rozvíjející trend vakcinace (Chapman, 2000, 2002; Williams, 2002). Živé oslabené vakcíny proti kokcidióze LIVACOX® T a LIVACOX® Q se staly již nedílnou součástí trhu s veterinárními přípravky zaměřenými na prevenci kokcidiózy.
LIVACOX® T obsahuje pouze ekonomicky významné druhy kokcidií, které ve velkochovech výrazně snižují užitkovost brojlerů, tj. Eimeria acervulina (způsobující depresi růstu a zhoršenou konverzi krmiva), E. maxima a zejména E. tenella, která je nejčastější příčinou mortality infikovaných kuřat. LIVACOX® T umožňuje navození aktivní imunity bez postvakcinační reakce díky oslabení patogenity vakcinačních linií kokcidií. Je prokázáno, že ani desetinásobné předávkování nevyvolá klinické onemocnění (Rojs et al., 2002). Během deseti let používání ve výkrmu byla důkladně prověřena účinnost vakcíny nejen v tuzemsku, ale i v mnoha zemích s rozdílnými klimatickými podmínkami (Holková a Bedrník, 2002).
Na domácím trhu převažuje kontrola kokcidiózy vakcinací (LIVACOX® Q) u nosnic a v odchovech rodičovských generací. Avšak ve výkrmu kuřat ještě stále přetrvávají různé antikokcidiální programy, přestože v zahraničí zájem o LIVACOX® T pro vakcinaci brojlerů neustále narůstá.

Důvodem je především orientace zákazníka na kvalitní živočišné produkty zcela prosté reziduí a snaha chovatelů vyhnout se problémům s rezistencí.
Tradiční možnost podání vakcíny v pitné vodě byla rozšířena o sprejovou aplikaci na jednodenní kuřata v líhních, která je již běžně používána v řadě jihoamerických zemích v zájmu zajištění komplexních služeb zákazníkovi. Dlouhodobě sledovanou užitkovost vakcinovaných kuřat s pozitivním trendem dokumentuje tabulka č.1 (Oliveira, 2000).

Na domácím trhu LIVACOX® T byl testován ve výkrmu brojlerů zároveň i s importovanou vakcínou proti kokcidióze. Prokázal srovnatelnou účinnost a potvrdil tak svoji kvalitu (Bedrník a Černík, 2001; Soubustová, 2002). Přípravek je účinným pomocníkem v prevenci kokcidiózy, není však všelékem a nemůže vyřešit zoohygienické nedostatky a nahradit správný management chovu drůbeže. To platí zejména o nekrotické enteritidě – multifaktoriálním onemocnění, které se vyskytuje jak u vakcinovaných kuřat, tak u drůbeže krmené s antikokcidiky (Černík a Bedrník, 2001)
Při dobrém zootechnickém standardu lze dosáhnout i tak výborných parametrů užitkovosti, jak dokládají výsledky získané v Chorvatsku (Terzič et al., 2002).
Vzhledem k současným požadavkům na zdravou výživu, stále přísnějším opatřením EU (HACCP aj.) a zvyšující se rezistenci na antikokcidika, LIVACOX® T poskytuje příznivou alternativu v prevenci kokcidiózy a narůstá i v ČR větší zájem o používání vakcíny ve výkrmu. Její budoucnost jako biologického přípravku vhodného pro welfare zvířat, zároveň šetrného k životnímu prostředí, se stále více upevňuje i v měnících se zemědělských a ekonomických podmínkách.

Literatura:
Bedrník P., Černík F. (1998).: The efficacy of attenuated coccidiosis vaccines in broilers, World Poultry, 14 (2), 36
Černík F., Bedrník P. (2001): Controlling coccidiosis in broiler growing, Poultry International, 40 (4), 36 – 42
Chapman, H. D. (2000): Practical use of vaccines for the control of coccidiosis in the chickens, Poultry Science Journal, 56, 7 – 20
Chapman, H. D., Cherry, T. E., Danforth, H. D., Richards, G., Shirley, M. W. & Williams, R. B. (2002). Sustainable coccidiosis control in poultry production: The role of live vaccines. International Journal For Parasitology, 32: 617-629.
Holková J., Bedrník P. (2002): LIVACOX® T – Ten-year experience in broiler fattening, Praxis Veterinaria, 50 (3), 213 – 220
Oliveira C. (2000): The role of vaccines in coccidiosis control in Latin America, Proceedings, 7th International Poultry Health Conference, November 27, 2000, Hannover, Germany
Rojs O. Z., Rataj A. V., Krapež U., Dovč A., Čajavec S. (2002): Evaluation of safety of anticoccidial vaccine LIVACOX® T in broiler chickens in experimental conditions, Praxis Veterinaria 50 (3), 231 – 238
Soubustová A. (2002): Zkušenosti s použitím tuzemské a zahraniční vakcíny proti kokcidióze ve výkrmu brojlerů, Sborník, 29. Česká drůbežářská konference “Drůbež 2002”, 24. – 26. říjen, 2002, Brno
Terzič K., Kračun F., Čajavec S., Nemanič A., Tišljar M., Marinculič A., Džakula N., Hajsig D.: Efficacy testing of LIVACOX® T in field conditions, Praxis Veterinaria, 50 (3), 221 – 230
Williams, R. B. (2002). Anticoccidial vaccines for broiler chickens: pathways to success, Avian Pathology,
31: 17-353.

J. Holková, A. Soubustová
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *