Maďarsko zvyšuje export mléka

Prudký růst exportu se projevil v nedostatečné nabídce na vnitřním maďarském trhu.

V prvním pololetí 2006 bylo z Maďarska exportováno ve srovnání s rokem 2005 dvojnásobné množství syrového mléka, ačkoli na vnitřním trhu je napětí kvůli nedostatečné nabídce mléka z domácí produkce.
V prvním pololetí 2006 bylo z Maďarska vyvezeno na zahraniční trhy 110 mil. litrů mléka, což je přibližně stejné množství exportu jako za celý rok 2005. Takový prudký růst exportu se projevil v nedostatečné nabídce na vnitřním maďarském trhu. Podle ředitele Ústavu pro mléko Mosonmagyaróvár Andráse Ungera by mohly letošní dodávky mléka z Maďarska na zahraniční trhy dosáhnout 300 mil. litrů.
Podle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky (AKI) ceny maďarských výrobců mléka v prvních sedmi měsících 2006 klesaly a teprve v srpnu s mírně zvedly na úroveň 60,6 HUF/litr (0,22 EUR/litr). Tento vývoj představuje citelný cenový pokles proti minulému roku, kdy průměrná cena 64,5 HUF/litr (0,24 EUR/litr) představovala podstatně nižší úroveň než realizovali výrobci mléka ve většině ostatních členských států EU. V letošním roce ceny mléka ve Slovensku, které je po připojení k EU hlavním dodavatelem mléka do Maďarska, překročily maďarské ceny, zatímco v sousedním Slovinsku a v Itálii, která představuje klíčové odbytiště pro maďarské mléko, je cena výrobců syrového mléka o 10 HUF/litr vyšší než v Maďarsku. Přes nedostatečnou nabídku mléka na maďarském trhu však zpracovatelé nechtějí přistoupit na zvýšení cen mléka z domácí produkce se zdůvodněním, že existuje ostrá konkurence.
Exporty syrového mléka z Maďarska podporované především atraktivními vývozními cenami se v roce 2003 zvýšily z 47 mil. litrů v roce 2003 na 108 mil. litrů v minulém roce a dosáhly 110 mil. litrů v prvních měsících roku 2006. Oslabení forintu vůči USD a EUR od letošního jara způsobilo, že se zvýšila konkurenční schopnost maďarských produktů na exportních odbytištích. Avšak struktura vyvážených mléčných produktů je nepříznivá, protože zahrnuje hlavně surové mléko, zatímco množství vyvážených zpracovaných produktů se snižuje. Podle provedené analýzy v AKI exporty surového mléka přinášejí nízké zisky, které nestačí k tomu, aby mohly pokrýt investice do nových technologií v odvětví.
AgFd East Europe, 2006, č. 289, s. 21-22

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *