Maso slepice z Lysé obsahovalo dioxiny a PCB

Zpráva sdružení Arnika o vysoké koncentraci dioxinů a polychlorovaných bifenylů ve vzorku slepice z Lysé nad Labem na Nymbursku, vyvolala u občanů města paniku. Ekologové považují za zdroj dioxinů zdejší spalovnu. Podobně vysoké hodnoty prokázaly vzorky kohouta ze začátku července.

Zástupci radnice i týdeníku Reflex kritizovali ekology, že na základě jediného vzorku dávají do souvislosti spalovnu a kohouta. Nové nálezy dioxinů v těle slepice k ní však podle Arniky opět ukazují. Její zástupci se již opakovaně ohradili proti těmto spekulacím a argumentují tím, že provoz spalovny je pod přísným dohledem České inspekce životního prostředí.
Radnice v Lysé se snaží argumenty ekologů prokázat či vyvrátit. Zadala šest testů zvířat – slepic a zajíců, které by měly udělat jasno. Výsledky dvou měření už radnice zná, ale chce je zveřejnit až na mimořádném zastupitelstvu města 12. srpna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *