Mikulášský seminář CPVS

Nové poznatky o infekcích viru PRRS a PCV2 zahájil na mikulášském semináři konaném v Hotelu Kaskáda u Tišnova nový prezident CPVS MVDr. Marek Žižlavský. Tento již 46. odborný seminář byl pořádán společně s firmou MSD Animal Health. Slavnostní zahájení semináře bylo umocněno i tím, že dlouholetý prezident této společnosti Doc. Josef Drábek, CSc., byl navržen čestným členem a jeho významné počiny mu byly připomenuty při budování této společnosti dosavadním prezidentem MVDr. Janem Bernardym Ph.D. Rovněž obdrželi gratulaci ti členové CPVS, kteří v tomto roce dosáhli kulatých narozenin včetně nejstaršího člena společnosti MVDr. Ivo Pavlíka. První řečník, technický manažer pro choroby prasat, dr. Marc Martens informoval o nových poznatcích při infekci virem PRRS a účinnosti vakcinačního viru při tvorbě humorální a buněčné odpovědi, o výšce povakcinačního a poinfekčního titru, poznání spouštěcích mechanizmů buněčné imunity a složek vakcíny. Na tyto poznatky navazovala přednáška stejného autora týkající se vakcinace proti PCV2 v SPF chovech a výsledků dosahovaných ve srovnávacích terénních ověřováních. Dr. John Haugegaard z Dánska se zaměřil na aktuality týkající se nákazové situace v dánských chovech a podělil se o praktické veterinární zkušenosti na specializovaných farmách pro chov prasat ve své zemi, frekvenci výskytu různých chorob (téměř eradikovanou dyzenterii, málo se vyskytující atrofickou rhinitis, naopak častou enzootickou pneumonii, porcinní proliferativní enteropatii -ileitidu) aj. Dále v diskusi seznámil přítomné se zpřísňujícími se pravidly pro použití antibiotik v dánských chovech prasat a metodami kontroly, a dalšími diskusními tématy. Mikulášský seminář vysoce splnil nejen formu společenskou ale i své odborné poslání a byl přínosem pro zúčastněnou sedmdesátku specializovaných veterinárních lékařů z celé republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *