Milé kolegyně, milí kolegové,

všichni je potřebujeme, všichni je chodíme nakupovat. Potraviny. V dnešní době je to právě tato komodita, která je v masmédiích často komentována, a to hned v několika různých souvislostech. Jenom málokdo z nás nezná potravinového inspektora, který navštěvujíc různé obchody s potravinami téměř vždy, během pár minut reportáže, objeví některé, které by už v nabídce v žádném případě být neměly. Ať už to jsou potraviny s uplynulým datem použitelnosti nebo potraviny senzoricky změněné, deformované, plesnivé nebo klamavě označené. To je v tom lepším případě, kdy i sám zákazník, pokud s nákupem nepospíchá a je pozorný, je schopen tyto závady rozeznat a těmto potravinám (a příště případně i dotyčnému obchodníkovi) se vyhnout. Závažnější jsou ovšem pochybení, která jsou lidskému oku neviditelná a odhalit je mohou pouze laboratoře vybavené nejmodernějšími analyzátory potravin, přesnými a podrobnými metodikami určenými k průkazu a kvantifikaci patogenních mikroorganismů, reziduí inhibičních látek, přítomnosti zakázaných nebo nepovolených látek a chemických cizorodých nebo aditivních látek přítomných v nadlimitních množstvích. Je nezbytné si ovšem poradit i s původci parazitárních onemocnění a dalšími biologickými agens virového charakteru přenosnými z potravin na člověka. Ale i tato vyšetření mohou být ve světě, ve kterém žijeme, ve světě globalizace potravin, málo účinná a nezbývá nic jiného než původ potraviny vystopovat do místa jejího původu někde ve světě a teprve tam odhalit, že jsou vyráběny ze zvířat žijících v podmínkách zcela nevyhovujících jejich přirozeným životním potřebám nebo není při jejich výrobě dodržována správná výrobní a hygienická praxe. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dochází i v této oblasti průmyslové výroby stále častěji ke křížení ekonomických zájmů potravinářských aglomerací s právními požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin, dochází i k nevyhnutelným střetům s těmi, kteří v praxi dozírají na jejich dodržování a tím chrání zdraví nás spotřebitelů. A to je dlouhodobá, nikdy nekončící a nesnadná práce, která si zaslouží ze strany odborné i laické veřejnosti vysoké ocenění a respekt. S výsledky kontrol nad bezpečností potravin je možné se blíže seznámit na web stránkách Státní veterinární správy (http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_vk/) nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce (http://www.potravinynapranyri.cz/). A zda to je zajímavé a podnětné čtení, o tom už se musíte přesvědčit sami. Irena Sekaninová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *