Ministerstvo chce snížit počet divokých prasat a lišek

Ministerstvo zemědělství plánuje postupné snížení počtu divokých prasat i lišek na polovinu do roku 2030. Ministerstvo usiluje také o zvýšení počtu drobné zvěře a včelstev. Tento dokument předloží vládě ke schválení v polovině dubna.

Změna ve vyhlášce prodloužila dobu lovu divokých selat. Novela počítá se sankcemi v hodnotě až 200 000 korun za nedodržení plánu lovu. Zemědělci pak budou muset mít na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Pak bude muset následovat pás o minimální šířce 12 m, na kterém bude růst plodina usnadňující lov této zvěře. Pokud zemědělci tuto podmínku nesplní, nedostanou náhradu za škody, které zvěř způsobila. Ke snížení počtu lišek by měli myslivci podle ministerstva více využívat lovecké psy či umělé nory. Ministerstvo usiluje o zvýšení počtu drobné zvěře (zajíc polní, králík divoký, koroptev polní aj.) na čtyřnásobek. Plánuje také navýšení včelstev o pětinu na 750 000.

Od ledna mohou myslivci lovit divočáky i s bachyněmi a selaty celoročně, dříve je mohli střílet od srpna do konce ledna. Přemnožená divoká prasata působí každoročně miliardové škody na zemědělských plodinách i na lesních porostech. Roste i počet střetů prasat s motorovými vozidly. Podle ministerstva se divočákům změnil způsob života, rozmnožují se celoročně.

Jestliže mají počty divokých prasat klesnout, je nutné, aby se odstřel pohyboval na úrovni 200 000 kusů ročně. V loňském mysliveckém roce, který skončil v březnu 2015, se počet odstřelených divočáků meziročně zvýšil o více než 16 000  téměř na169 000 kusů (Český statistický úřad).*

Zdroj : www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *