MRSA ve vepřovém mase

VWA vyzývá členské státy, aby spojily síly k získání porovnatelných dat – Nizozemí má zájem koordinovat tento projekt.

Staphylococcus aureus rezistentní k methicillinu se ve zvýšené míře vyskytl v Nizozemí ve vepřovém mase, u prasat a u farmářů. Podle zjištění nizozemského úřadu pro bezpečnost potravin VWA (Voedsel en waren autoriteit) se velmi obávaný nemocniční patogen MRSA – Staphylococcus aureus rezistentní k methicillinu (methicillin resistant Staphylococcus aureus) vyskytl ve vepřovém mase, u prasat a v nepřiměřeně vysokém množství u farmářů. V Nizozemí se jedná o jiný kmen než je obvyklý v nemocnicích a MRSA přenáší značný počet prasat, u nichž probíhá onemocnění latentně.
Další výzkum bude zaměřen na:
– rezistenci izolovaných kmenů MRSA,
– genetické charakteristiky kmenů MRSA,
– výskyt MRSA mezi farmáři,
– výskyt MRSA u telat a jejich farmářů,
– výskyt MRSA u drůbeže a na drůbežích jatkách,
– výskyt MRSA u dojnic a na jatkách,
– přenos MRSA v řetězci produkce prasat,
– výskyt MRSA v čerstvém mase.
Vyšetřování začalo onemocněním šestiměsíčního dítěte, jehož rodiče, chovatelé prasat, byli také nositeli MRSA. Nizozemská studie uvádí, že výskyt MRSA u chovatelů prasat je 760krát větší než je počet hospitalizovaných. Patogena lze tepelnou úpravou masa zničit.
EU Food Law 2007;289:3-4.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *