Na kontroly je třeba si zvyknout

S inspekcemi z EU musejí počítat jak pracovníci státního veterinárního dozoru, tak zemědělci, zpracovatelé i asanační podniky. I letos Státní veterinární správa očekává celou řadu inspekcí.

Nejbližší přijede opět z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office) z Dublinu, a to v příštím týdnu. Zjišťovat bude, jakým způsobem je zajišťován sběr, svoz a zpracovávání živočišných odpadů, popřípadě i jejich neškodná likvidace, to znamená, že inspektoři navštíví i asanační podniky a mohou se chtít i přesvědčit o způsobu likvidace masokostní moučky v cementárnách.
Významná inspekce, zřejmě ve druhém pololetí, opět prověří zpracovatelské závody a kontroly zdraví zvířat, tj. zejména dodržování podmínek dle statutů, které ČR získala jako země prostá některých nákaz zvířat (tj. brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz a vztekliny). Pochopitelně též, jak se daří tyto hygienické a veterinární standardy dodržovat.
Poslední mise dopadly dobře, a to jak loňská říjnová na zpracovatelské závody, tak letošní lednová, která se týkala welfare, tj. zacházení se zvířaty v zemědělských hospodářstvích, při přepravě a na jatkách.
Kromě toho, že Státní veterinární správa počítá s rutinními inspekcemi, které probíhají stejným způsobem ve všech členských zemích EU, připravuje se na stále se měnící evropskou veterinární legislativu. Tu průběžně přejímáme a naše pracovníky i zpracovatele připravujeme na změny, ke kterým dojde od 1. 1. 2006. Zatím půjde především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, č. 853/2004, č. 854/2004 a č. 882/2004, která mají nabýt účinnosti počátku příštího roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *