Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovu nosnic

Obdobný program je nyní povinně připravován ve všech členských státech EU.

Státní veterinární správa ČR provádí ve spolupráci s chovateli sledování zdravotní situace v chovech drůbeže. Při těchto sledováních byl zaznamenán výskyt salmonel v prostředí některých chovů, obdobně jako je tomu v jiných zemích EU. Tento výskyt neznamená zdravotní problém, ale představuje potenciální riziko pro následnou možnost kontaminace některých živočišných produktů.
Podle platné evropské legislativy by měl být program zahájen od 1. 1. 2008. Cílem provádění programu je postupné snižování výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic a tím zajištění minimalizace rizika kontaminace živočišných produktů.
Tento program bude zaměřen především na sledování výskytu salmonel v prostředí, na provádění sanitačních a zoohygienických opatření, zajištění nezávadného krmiva a dodržování zásad správné chovatelské praxe.
S ohledem na současnou situaci v českých chovech a s cílem zabránit případným negativním dopadům v obchodu s drůbežím masem a vejci, a to jak v rámci intrakomunitárního ale i národního trhu, se v ČR počítá se zahájením „Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic“ již od 1. 1. 2007.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *