Navrátil S, Svobodová Z, Lucký Z. Choroby ryb. VFU Brno, 2000:155. ISBN 8085114925. Brožovaná vazba 21×29,5 cm.

Po několik letech obohatila naše Alma mater odborný knižní trh novým skriptem zabývající se problematikou chorob ryb. Předkládané skriptum „Choroby ryb“ představuje základní studijní materiál pro posluchače fakulty veterinárního lékařství a fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Představuje zároveň i dostupný zdroj základních informací o chorobách ryb pro praktické veterinární lékaře a širokou rybářskou veřejnost.

Obsahově i formou vychází z dnes již rozebraného skripta Lucký Z.: Choroby chovných ryb, jehož 2. vydání vyšlo v roce 1986. Původní text byl upraven a doplněn podle nejnovějších poznatků. Úvodní kapitoly a převážnou část kontagiózních chorob zpracoval Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc., kapitoly týkající se nekontagiózních chorob pak především vypracovala Prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc.
Skriptum pojednává o chorobách a chorobných stavech ryb, které se vyskytují v našich chovech hospodářsky důležitých ryb. Zmiňuje se také o nejdůležitějších chorobách akvarijních ryb a neopomíjí ani ty, u nichž existuje potenciální možnost výskytu i v našich podmínkách.
Vzhledem k tomu, že omezený rozsah předloženého studijního textu neumožňuje publikaci všech současných poznatků o chorobách ryb, je ve skriptu uveden zkrácený seznam stěžejní použité a doporučené literatury. Úplný seznam použité literatury je uložen v dokumentaci ústavu chorob zvěře, ryb a včel FVHE VFU Brno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *