Názor KVL vládu zajímá…

...tedy přesněji Legislativní radu vlády. Komora veterinárních lékařů (KVL) je totiž nyní povinným připomínkovým místem při tvorbě legislativy pro příslušná ministerstva.

Změnu legislativních pravidel vlády, ze kterých toto vyplývá, potvrdil  3. března ve Strakově akademii, sídle vlády, premiér Bohumil Sobotka i ministr Jiří Dienstbier na setkání, kterého se za KVL účastnili prezident Karel Daniel a předseda legislativní komise Ondřej Rychlík.

Komory zřízené ze zákona, a tedy i KVL, jsou nyní povinným připomínkovým místem, a to by mohlo, podle Karla Daniela, mimo jiné zlepšit přístup k připomínkování i implementaci EU legislativních norem. Podle KVL  je nutné zavčas řešit možné střety vyplývající z leckdy protichůdných tendencí (např. ochrana spotřebitele, deregulační snahy některých chovatelských organizací, snahy o integraci řetězců). Komoru trápí také problém s prakticky trojnásobnou „nadprodukcí“  absolventů Veterinární
a farmaceutické univerzity, kteří pak jen těžko nacházejí uplatnění.

Na připomínku KVL, že nová legislativa často nabývá účinnosti téměř okamžitě, a bez odpovídajícího výkladu, (např. novela Zákona o DPH), odpověděl premiér Sobotka, že se vláda chystá uvádět nové předpisy a zákony s legisvakancí dvakrát do roka, a to v předem známých termínech.

Podle ministra Dienstbiera se po této historicky první schůzce budou konat další, kdy se dohodnuté návrhy a postupy prověří, a to již v dubnu a červnu.

Hlavním úkolem KVL je nyní vyznačit a charakterizovat oblasti zájmu KVL v Legislativním plánu vlády tak, aby mohla být Komora veterinárních lékařů, stejně jako ostatní profesní komory, přizvána k  připomínkování „české pozice“ pro jednání na úrovni Evropské komise a Evropského parlamentu.

Podle prezidenta KVL Karla Daniela jde o velký krok kupředu, a to především ve vnímání úlohy profesních komor.*

Josef Duben
PR KVL ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *