Autor
Kategorie:
Nezařazené

Ne čínskému medu!

Od dnešního dne musela Státní veterinární správa ČR zakázat dovoz včelího medu z Číny, neboť i v našich veterinárních laboratořích byl ve vzorcích dovozového medu zjištěn chloramfenikol. Právě kvůli obdobným zjištěním zakázala dovozy čínského medu i Evropská unie. Naše republika dosud postupovala tak, že jsme za splnění veterinárních garancí dovozy medu povolovali s tím, že všechny dovozové medy musejí být vyšetřeny na obsah antibiotik, zejména pak chloramfenikolu.

Od počátku roku 2002 Státní veterinární správa ČR nařídila vyšetřovat veškerý dovozový med na přítomnost zárodků moru včelího plodu – nepřímo tedy i na obsah léčiv a od počátku letošního roku pak výslovně i na obsah chloramfenikolu. Od 19. 3. 2003 bylo povinné vyšetřování medu rozšířeno i na kontrolu případného falšování, tj. ředění například cukernými roztoky, škrobovými deriváty, popřípadě zda med nebyl narušen inaktivujícím přehříváním.
Zmíněný chloramfenikol přijímaný v malých dávkách neléčebným způsobem, to znamená nekontrolovaně, znamená nebezpečí zejména pro krvetvornou tkáň člověka. Dále může posilovat rezistenci některých virulentních mikroorganismů, proto se tak přísně sleduje jeho přítomnost tam, kde nemá být, například v potravinách živočišného původu.
Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR se i v našich veterinárních laboratořích podařilo dokázat závadnost včelího medu z Číny, proto je okamžitě přijatý zákaz dovozu absolutně logický a nezbytný z hlediska ochrany zdraví občanů.
Snad lze ještě doplnit, že pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila dovoz včelího medu z Číny, místně příslušná krajská veterinární správa tento dovoz nepovolí, například podle § 54 odstavce 2 písmeno c) veterinárního zákona.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *