Nedostatek včel ohrožuje výživu lidí na celém světě

Nedostatek včel může nejen snížit druhovou pestrost rostlin, ale také ohrozit výživu lidí na celém světě.

87 ze 115 nejdůležitějších rostlin plodících ovoce, zeleninu, koření či olejniny potřebují k opylování hmyz jako jsou například včely nebo čmeláci. Intenzivní zemědělství ale ničí jejich přirozené prostředí. Tým ekologů a biologů z univerzity v Göttingenu společně s kolegy z Francie, Austrálie a Spojených států zkoumal souvislost mezi opylováním a výnosy z užitkových rostlin ve více než 200 zemích. Vědci došli k závěru, že výnosy rostlin jsou výrazně vyšší, když je opyluje hmyz. V Brazílii museli zemědělci rostliny důležité pro obživu kvůli nedostatku hmyzu opylovat sami. Základní rostliny jako pšenice, rýže a kukuřice na opylování hmyzem závislé nejsou, stačí jim vítr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *