Nová léčba onemocnění prasat spočívající v jednorázové aplikaci

Firma Pfizer Animal health brzy uvede novou komplexní jednorázovou léčbu, která je příslibem revoluční změny v terapii nemocí prasat souvisejících s infekcemi Streptococcus suis v chovech.

Přípravek Naxcel obsahuje ceftiofur, vyzkoušené a osvědčené širokospektrální antibiotikum, které se intenzivně používá již po mnoho let k terapii velkého množství různých infekcí u skotu a prasat pod obchodním názvem Excenel. V současné době vyvinuli vědečtí pracovníci firmy Pfizer jedinečný přípravek obsahující ceftiofur, který si udržuje aktivní antibakteriální účinnost na deklarované patogeny po dobu minimálně sedmi dní po jedné aplikaci. Vzhledem ke skutečnosti, že Naxcel je vyroben novou technologií a nikoli starší konvenční metodou výroby depotních forem antibiotik, vykazuje schopnost rychlého vytvoření účinné koncentrace v infikované tkáni a schopnost udržení této koncentrace po dlouhou dobu. Terapeutické koncentrace jsou v plazmě dosaženy již během jedné hodiny po podání, takže má rychlý nástup účinku, který navíc trvá dlouhou dobu.

Podle názoru ředitele Mezinárodního marketingového oddělení produktů pro prasata (International Marketing Swine Products) při firmě Pfizer Grega Otta byl Naxcel cíleně vyvinut tak, aby bylo jeho použití pohodlné a aby zároveň splňoval také ekonomická kritéria.

„Jednorázová aplikace znamená, že nebudete muset prasata chytat a aplikovat jim tento přípravek více než jednou. Na rozdíl od konvenční několikadávkové léčby je léčba Naxcelem méně pracná a méně stresující pro zvířata i člověka. Navíc je k dispozici v takové formě injekce, kterou lze okamžitě bez složité přípravy aplikovat. Je to tak: Naxcel představuje vrchol v jednoduchosti a pohodlnosti léčby.
Zadruhé je zřejmé, že léčba bude stejně intenzivní po celou dobu onemocnění, čímž jsou eliminovány problémy s vynecháním nebo zpožděním nějaké dávky. Díky tomu je tak zcela eliminováno riziko selhání léčby z důvodu neúplného dávkování.
V neposlední řadě máte jistotu, že používáte vyzkoušenou vysoce kvalitní látku ceftiofur, která vyniká bezpečností a účinností a jejíž používání bylo ověřováno na celém světě a těší se velké důvěře.“

Naxcel je registrován pro léčbu respiračních onemocnění prasat souvisejících s infekcí Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis a Streptococcus suis. Pro producenty prasat však bude pravděpodobně nejzajímavější registrace tohoto přípravku pro léčbu septikémií, polyartritid a polyserozitid způsobených S. suis. V posledních letech se právě tento patogen stal v intenzivních chovech prasat zásadní příčinou ekonomických ztrát, a to zvláště u prasat v prvních deseti týdnech života.

Laboratorními testy bylo na základě vyšetření 472 izolátů S. suis ze sedmi států EU zjištěno, že ceftiofur byl vysoce účinný (MIC90 ≤0,03 µ/ml ) proti všem vyšetřovaným sérotypům. Při porovnání s ostatními běžně používanými antibiotiky se ceftiofur jeví jako nejpotentnější a ve svých účincích nejstálejší.

Testování evropských terénních izolátů ukázalo vysokou účinnost ceftiofuru také proti hlavním respiračním patogenům prasat. Údaje shromážděné v období mezi lety 1991 a 2004 vypovídají o tom, že cílové patogeny prasat jsou na ceftiofur velmi citlivé a že v průběhu jeho používání nedošlo k žádným změnám v citlivosti těchto patogenů na tuto látku.

Tyto pozoruhodné výsledky získané in vitro byly potvrzeny množstvím klinických studií prováděných v zemích EU. V jedné studii zahrnující 40 selat ve stáří kolem deseti týdnů byl proveden čelenžní test s S. suis (sérotyp 2). V průběhu 48 hodin po čelenži všechna zvířata vážně onemocněla.

Polovině pokusných selat byl podáván Naxcel a druhé polovině fyziologický roztok. Ve skupině prasat, kterým byl podáván Naxcel, se výrazně snížil počet jedinců (21 %) vyřazovaných na radu veterinárního lékaře z důvodu velmi špatného stavu nebo v důsledku úhynu. V kontrolní skupině byl počet vyřazených zvířat vysoký (75 %).

Ve druhé evropské terénní studii se podávala jedna dávka Naxcelu v dávce 5 mg/kg a porovnávala se s výsledkem léčby dvěma dávkami depotního amoxicilinu v dávce 15 mg/kg podaného dvakrát v intervalu 48 hodin, což je v praxi stresující a obtížný způsob léčby. Analýza výsledků získaných od 273 selat prokázala, že jednorázová aplikace Naxcelu byla v redukci mortality a tlumení klinických příznaků stejně účinná jako dvě dávky amoxicilinu.

Ve studii hodnotící stav tkání v místě aplikace bylo zjištěno, že Naxcel je dobře tolerován a jeho působení na tkáně je ve srovnání s ostatními injekčně podávanými antibiotiky nadmíru dobré. Ochranné lhůta pro maso byla stanovena na 71 dní.

Naxcel je již druhé antibiotikum od firmy Pfizer Animal Health, které je podává pouze jednorázově na celé období léčby: minulý rok byl představen Draxxin (tulathromycin) k léčbě respiračních onemocnění jak u skotu, tak i prasat. Draxxin se již velmi dobře osvědčil v léčbě SRD u mladých zvířat i u jedinců v poslední fázi výkrmu a firma Pfizer pevně věří, že i Naxcel se brzy stane lékem volby pro infekci S. suis a respiračních onemocnění v odchovnách a před odstavem.

„Oba produkty mají nepopiratelné výhody jednorázové aplikace v kombinaci s pozoruhodnou vlastností účinnosti po celou dobu léčby,” tvrdí Greg Otto. “Oba přípravky obsahují vyzkoušené a účinné antibiotikum. A oba přípravky mohou pomoci chovatelům zvýšit prostřednictvím efektivní léčby dvou ekonomicky nejzávažnějších nemocí prasat jakost i množství jejich produktů.“

Z inzertních materiálů přeložil: MVDr. Martin Grym

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *