Nové logo s českou vlajkou

Prvních 15 tuzemských výrobců potravin může označovat své produkty novým logem s českou vlajkou a nápisem "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR". Certifikáty potravinářům slavnostně předal prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. Mezi prvními uživateli značky, jež má garantovat, že jimi označený výrobek byl vyroben převážně z domácích surovin, jsou mlékárny, pekaři, zpracovatelé masa, ale také například firma věnující se pěstování hub. Na rozdíl od značky Regionální potravina a Klasa, financovaných ze státního rozpočtu, bude fungování "Českého výrobku" placeno výhradně z peněz samotných potravinářů. Mezi oceněnými jsou malé rodinné firmy i velké společnosti, které zastávají přední místa na českém trhu (např. čokoládovna Carla ze Dvora Králové nad Labem, masokombinát Polička bude novým logem označovat výrobek Kamenecká klobása). Letos na podzim by certifikáty měli získat další výrobci. Základní podmínkou pro udělení práva používat logo s vlajkou je zpracování produktu na území České republiky a dodržení stanoveného podílu hlavní suroviny z tuzemských zdrojů, který se u jednotlivých kategorií liší (maso musí pocházet ze zvířat chovaných a poražených v ČR a být získáno bouráním ve schváleném závodu na území ČR, u masných výrobků je podíl českého masa stanoven na 70 procent; podíl mléka u mléčných výrobků činí 90 procent, pekařský výrobek pak musí obsahovat nejméně 55 procent hlavních složek tuzemského původu). Logo uděluje Potravinářská komora na tři roky, potom je možné prodloužit užívání o další tři roky. V případě porušení podmínek pro udělování značky, může být právo výrobce k jeho užívání komorou odebráno. Ministerstvo zemědělství připravuje v oblasti čerstvých potravin další osvětu týkající se kvality potravin, které k nám putují „přes půlku zeměkoule“. Tuzemští zemědělci a potravináři se v poslední době rozhodli začít více bojovat proti rostoucím dovozům potravin. Zesílili proto aktivity, s jejichž pomocí chtějí tento stav zvrátit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *