Nové právní předpisy

Vyhláška č. 64/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška harmonizuje právní úpravy veterinárních požadavků na obchod se spermatem, vaječnými buňkami a embryi koňovitých vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých. Tato příloha je transponována ve vyhlášce č. 380/2003 Sb. jako příloha č. 9.
Vyhlášky s ohledem na prováděcí nařízení, které mění část směrnice, která je transponována v příloze č. 9 vyhlášky č. 380/2003 Sb., novelizuje příslušné části této přílohy, aby nenastal v  praxi stav, kdy by některé části přílohy (v nichž by zůstala transponovaná směrnice nezměněna) byly zachovány a části měněné prováděcím nařízením by se staly přímo použitelnými.
Vyhlášky v souladu s uvedeným prováděcím nařízením upravuje především požadavky na odběr spermatu hřebců za účelem případného zjištění nakažlivé metritidy koní a infekční arteritidy koní.*
www.eagri.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *