Nově vydaná vyhláška o krmivech

Vyhláška 451/2000 Sb., která byla mnohokrát změněna, je zrušena a upravena vyhláškou 356/2008 Sb.

Byla vydána vyhláška 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon 91/1996 Sb., o krmivech a nahrazuje se vyhláška 451/2000 Sb. v platném znění.
Zároveň jsou do vyhlášky zapracována ustanovení nejnovějších relevantních směrnic ES (2008/76/ES o nežádoucích látkách v krmivech, 2008/4/ES o krmivech určených pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí, 2008/38/ES se seznamem určených užití krmiv pro zvláštní účely,2008/82/ES 2008/38/Eso krmivech pro podporu funkce ledvin).

Obsah vyhlášky
Část 1.: Obecná ustanovení
Část 2.: Kontaminanty
Část 3.: Produkty ke krmení
Část 4.: Označování krmiv (k § 13 zákona)
Část 5.: Přílohy k žádostem
Část 6.: Požadavky na provozy (k § 7 odst. 6 zákona)
Část 7.: Biologické zkoušení (k § 21a odst. 9 zákona)
Část 8.: Přechodná ustanovení (označení podle dosavadních právních předpisů nejdéle do 31. 12 2009; , vybraná dosavadní ustanovení pozbývají platnosti dnem 31. května 2009).
Část 9.: Zrušovací ustanovení
Příloha 1: Zakázané látky a produkty (V nařízení ES 999/2001, v platném znění, a v nařízení ES 1774/2002 v platném znění, jsou podmínky pro výrobu a použití produktů živočišného původu, jejichž krmení není zakázáno).
Příloha 2 Nežádoucí látky a produkty (látky, u nichž jsou stanoveny maximální limity)
Příloha 3: Skladištní škůdci
Příloha 4: Krmné suroviny (definice, způsob úpravy, seznam surovin se závazně deklarovanými jakostními znaky)
Příloha 5: Tolerance pro jakostní znaky krmných surovin a určitých proteinových krmiv
Příloha 6: Určitá proteinová krmiva
Příloha 7: Kompletní a doplňková krmiva
Příloha 8: Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata (a tolerance jakostních znaků)
Příloha 9: Výpočet energie u kompletních a doplňkových krmiv
Příloha 10: Zvláštní účely výživy (např. podpora funkce ledvin, jater či srdce, rozpouštění nebo omezení tvorby struvitových či šťavelanových kamenů, výživa při diabetes, omezení střevních onemocnění)
Příloha 11: Doplňkové látky (podmínky použití aditiv s E-kódem, mikroživin, enzymů)
Přílohy 12 – 18: Biologické zkoušení

Účinnost 15. den od vyhlášení (s výjimkami přechodných ustanovení).

Sbírka zákonů, 2008, č. 116, rozeslána 1. října 2008

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *