Novela veterinárního zákona o přemísťování a pohřbívání zvířat

Připravovaná novela zákona reflektuje změny ve veterinární legislativě EU.

Připravovaná novela veterinárního zákona i nadále počítá s možností soukromě pohřbít uhynulého pejska, kočičku či kanárka i jiné druhy zvířat.
Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených.“
Co se týká případných úprav, nechystají se v novele veterinárního zákona převratné změny. Některé se budou týkat například zjednodušení v přemísťování zvířat. Dále půjde především o reflektování změn ve veterinární legislativě EU, které spočívají ve zjednodušení a v důrazu na přímo použitelné předpisy ES, které platí přímo, a to ve všech členských zemích. Rozumí se jimi nařízení a některá rozhodnutí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *