Novela zákona o rostlinolékařské péči

Vláda projednává novelu zákona o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, která má mimo jiné zavést povinnost státu vytvořit a pravidelně aktualizovat národní strategii používání přípravků na ochranu rostlin a vytvořit systém kvalifikace a jejího osvědčování pro profesionální uživatele a prodejce těchto přípravků. Podle návrhu, který do českého právního systému zavádí tři unijní směrnice, mají na tvorbě strategie spolupracovat ministerstvo zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí. Dokument má snížit rizika a omezit dopady užívání pesticidů na zdraví lidí a životní prostředí. Novela má také zajistit, aby prodejci přípravků na ochranu rostlin poskytovali zákazníkům odpovídající informace o zacházení s přípravky. Přípravky by měly být prodávány pouze osobám, které se prokážou příslušným osvědčením o absolvování odborné přípravy. Letecká aplikace přípravků má být možná jen ve zvlášť odůvodněných případech při současném zavedení opatření na ochranu životního prostředí, vod i lidí. Ochrana zemědělských rostlin, parků i lesů proti škůdcům má být provedena bez použití chemie nebo s co nejnižšími dávkami pesticidů. Návrh zákona nově řeší ochranu obyvatel v obcích, zejména v okolí škol, lázní nebo rekreačních oblastech. Ministerstvo zemědělství předloží také návrh využití 80 milionů korun z nespotřebovaných výdajů na účelovou dotaci Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF). Finance mají být použity na dotaci části z investičních nebo provozních úvěrů, které zemědělci čerpají u tuzemských bank.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *