Novelu zákona o významné tržní síle projedná vláda

Novela zákona o významné tržní síle má chránit dodavatele zemědělských a potravinářských produktů před lobbistickými a partikulárními zájmy některých obchodních řetězců. Ty byly prosazeny nejen na úkor obchodníků a státu, ale zejména na úkor spotřebitelů.

Novelu předkládá vládě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem je odstranit nejasnosti a nepřehlednost současné právní úpravy. Navrhovaná novela má mj. nahradit pojem potravinářské a zemědělské produkty, který není nikde definován, pojmem potravina, který se používá v evropských předpisech. Také vymezení pojmu významné tržní síly umožňuje dvojí výklad. Šest příloh zákona, kde je uvedeno asi 80 skutkových podstat, způsobuje nepřehlednost a špatnou orientaci v zákoně.
V zákoně není vymezena jeho územní působnost, není tedy zřejmé, jak posoudit, kde zneužití významné tržní síly nastalo. Nelze také rozhodnout, že významnou tržní sílu zneužily různé nákupní aliance, tj. jakákoli spolupráce odběratelů, i když nemají formu právnické osoby. Zákon ukládá obchodním řetězcům od února 2010, aby poskytovaly dodavatelům své všeobecné obchodní podmínky, které musí obsahovat cenové podmínky i údaje o snižování cen. Podle normy musí být zboží zaplaceno nejpozději do 30 dnů od dodání.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *