Obsah ročníku 2013

 Veterinární klinika 2013
 
1/2013
 
SLOVO ÚVODEM
Hera A.   …………………………………………………. 2
 
LÉČBA INFEKČNÍ MYOKARDITIDY PSŮ A KOČEK
Agudelo C. F., Filipejová Z., Honzáková S., Schánilec P.   …………………………… 3
ANALGETICKÉ ÚČINKY NESTEROIDNÍCH PROTIZÁNĚTLIVÝCH LÁTEK PO STOMATOLOGICKÉM OŠETŘENÍ U PSŮ – PŘEHLED
Raušer P., Hanzlík P., Marková M.   …………………………………………… 7 
ÚSPĚŠNÁ TERAPIE LUMPY JAW U KLOKANA RUDOKRKÉHO (MACROPUS RUFOGRISEUS)
Vaidlová H.   ……………………………………………. 10
EMPIRICKÁ VOLBA ANTIBIOTIK PRO LÉČBU INFEKCÍ DÝCHACÍCH CEST U PTÁKŮ
Grymová V.   ………………………………………… 14
ASPEKTY POUŽÍVÁNÍ ANTIMIKROBIK VE VETERINÁRNÍ PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT
Pokludová L., Bureš J., Hera A., Koutecká L.   ……………………………………… 19
BAKTERIÁLNÍ MIKROFLÓRA U PLAZŮ A JEJÍ REZISTENCE K ANTIBIOTIKŮM
Romero B. S., Čížek A., Kohoutová L. Knotek Z.   ………………………. 32 
MOŽNOSTI VYUŽITÍ ANTIBIOTIK U PŠTROSŮ
Horník F.   ……………………………………………………………………… 39
 
Contents
INTRODUCTION WORD
 
Hera A.   …………………………………………………. 2
Therapy of myocardial inflammation in dogs and cats
Agudelo C. F., Filipejová Z., Honzáková S., Schánilec P.   …………………….. 3
Analgesic effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs after dental treatment in dogs – an overwiev
Raušer P., Hanzlík P., Marková M.   ……………………………………..7 
Successful therapy of lumpy jaw in Kangaroo (Macropus rufogriseus)
Vaidlová H.   …………………………………………………….. 10
Empiric choice of antibiotics for therapy of respiratory tract infections in Bursa Fabricii
Grymová V.   …………………………………….. 14
Aspects of use of antimicrobials in small animal veterinary practices
Pokludová L., Bureš J., Hera A., Koutecká L.   ……………………………….. 19
Bacterial microflora in reptiles and its resistance to antibiotics
Barazorda Romero S., Čížek A., Kohoutová L., Knotek Z.   ……………………… 32
POSSIBILITIES OF USING ANTIBIOTICS IN OSTRICHES
Horník F.   …………………………………………………………………..39
 
2.
 
SLOVO ÚVODEM
Nečas A.   ……………………. 46
Uplatnění laparoskopie a torakoskopie ve veterinární praxi
Crha, M., Nečas, A.   …………………………… 47
Laparoskopické a torakoskopické zákroky u psů: retrospektivní klinická studie 147 pacientů
Crha, M., Urbanová, L., Pavlík, T., Raušer, P., Nečas, A.   ………………………… 53
Vliv histologického typu tumoru mléčné žlázy u fen na délku života fen po operaci
Lorenzová, J., Nečas A.   …………………………… 60
Ultrasonografická diagnostika pylorogastrické invaginace – popis případu a literární přehled
Proks, P., Paninárová, M., Stehlík, L., Irová, K., Agudelo, C. R., Nečas, A.   …………. 64
Použitie autológnej kondiciovanej plazmy v liečbe tendosynovitídy ohýbača prstu u psa
Fedorová P., Stehlík L., Srnec, R., Urbanová, L., Fialová, I., Nečas, A.   …………… 68
Může počítačová simulace pomoci v chirurgické léčbě wobbler syndromu u psů?
Srnec, R.; Horák, Z., Goldmann, T., Nečas, A.   …………………………… 75 
Význam rehabilitace a její nejčastější metody u psů a koček
Urbanová, L., Fedorová P., Nečas, A.   …………………………… 79
ParciÁlnÍ karpÁlnÍ artrodÉza u jednoročnÍ klisny
Kološ F., Žert Z.   ………………………………83
 
CONTENTS
INTRODUCTION WORD
Nečas A.   ……………………………………………………. 46
The use of laparoscopy a thoracoscopy In veterinary PRACTICE
Crha, M., Nečas, A.   ……………………………………….47
Laparoscopic and thoracoscopic procedures in dogs: a retrospective clinical study of 147 cases
Crha, M., Urbanová, L., Pavlík, T., Raušer, P., Nečas, A. ………. 53
An infuence of histologic type and subtype of mammary gland tumours in bitches on their overall survival after surgery
Lorenzová, J., Nečas A. ……………………………………………………. 60
Ultrasonographic diagnosis of the pylorogastric intussusception – a case report and literature review
Proks, P., Paninárová, M., Stehlík, L., Irová, K., Agudelo, C.R., Nečas, A.   ……….. 64
The use of autologous conditioned plasma in the treatment of digital flexortendosynovitis in the dog
Fedorová, P., Stehlík, L., Srnec, R., Urbanová, L., Fialová, I., Nečas, A.   ……………. 68
Can computer simulation help in canine wobbler syndrome surgical treatment?
Srnec, R.; Horák, Z., Goldmann, T., Nečas, A.   ………………………………….. 75
A role of rehabilitation and its most common methods in dogs and cats
Urbanová, L., Fedorová P., Nečas, A.   …………………………………. 79
Partial carpal arthrodesis in one-year-old filly
Kološ, F., Žert, Z.   …………………………………. 83 
 
3.
 
SLOVO ÚVODEM
Vlašín M.   ……………………………………………………. 92
Mykotická infekce močového traktu u kocoura s onemocněním dolních cest močových
Králová-Kovaříková S., Honzák D., Vlašín M., FictumP.   ……………. 93
Klinický význam, výskyt a diagnostika trichomonádové infekce koček
Ceplecha V., Svoboda M., Horáčková K., Husník R., Čepička I., Svobodová V.   ….. 99    
Dřevěné cizí těleso – popis dvou případů 
Brigant P., Kuncl M., Želimir Dokič Ž., Šrenk P., Vlašín M.   .……… 102
Porušení kontinuity dýchacích cest v důsledku traumatu
Kuncl M., Brigant P., Dokič Ž., Vlašín M.   ………………………………… 107
Neoplazie jako příčina obstrukce dýchacích cest
Vlašín M., Paušová T., Kuncl M., Brigant P., Jarešová H.   ………………….. 111
Rehabilitace u ortopedických pacientů 
Paušová T., Tomek A.   ………………………………………… 117
 
Contents
INTRADUCTION WORD
Vlašín M.   ………………………………………………….. 92
Mycotic urinary tract infection in a tomcat with lower urinary tract disease
Králová-Kovaříková S., Honzák D., Vlašín M., Fictum P.   ……………………. 93
Clinical significance, prevalence and diagnosis of Trichomonas infections in cats
Ceplecha V., Svoboda M., Horáčková K., Husník R., Čepička I., Svobodová V.   ……… 99
Wooden foreign body – a description of two case reports
Brigant P., Kuncl M., Želimir Dokič Ž., Šrenk P., Vlašín M.  ……………… 102
Impairment of continuity of THE upper airways due to trauma
Kuncl M., Brigant P., Dokič Ž., Vlašín M.   ………………………………….. 107
Neoplasia as a cause of upper airway obstruction
Vlašín M., Paušová T., Kuncl M., Brigant P., Jarešová H.   ………………………… 111
Rehabilitation of orthopedic patients
Paušová T., Tomek A.   …………………………………. 117
 
4.
 
SLOVO ÚVODEM
Vlašín M.   ……………………………………………………. 92
Mykotická infekce močového traktu u kocoura s onemocněním dolních cest močových
Králová-Kovaříková S., Honzák D., Vlašín M., FictumP.   ……………. 93
Klinický význam, výskyt a diagnostika trichomonádové infekce koček
Ceplecha V., Svoboda M., Horáčková K., Husník R., Čepička I., Svobodová V.   ….. 99    
Dřevěné cizí těleso – popis dvou případů 
Brigant P., Kuncl M., Želimir Dokič Ž., Šrenk P., Vlašín M.   .……… 102
Porušení kontinuity dýchacích cest v důsledku traumatu
Kuncl M., Brigant P., Dokič Ž., Vlašín M.   ………………………………… 107
Neoplazie jako příčina obstrukce dýchacích cest
Vlašín M., Paušová T., Kuncl M., Brigant P., Jarešová H.   ………………….. 111
Rehabilitace u ortopedických pacientů 
Paušová T., Tomek A.   ………………………………………… 117
 
Contents
INTRADUCTION WORD
 
Vlašín M.   ………………………………………………….. 92
Mycotic urinary tract infection in a tomcat with lower urinary tract disease
Králová-Kovaříková S., Honzák D., Vlašín M., FictumP.   ……………………. 93
Clinical significance, prevalence and diagnosis of Trichomonas infections in cats
Ceplecha V., Svoboda M., Horáčková K., Husník R., Čepička I., Svobodová V.   ……… 99
Wooden foreign body – a description of two case reports
Brigant P., Kuncl M., Želimir Dokič Ž., Šrenk P., Vlašín M.  ……………… 102
Impairment of continuity of upper airways due to trauma
Kuncl M., Brigant P., Dokič Ž., Vlašín M.   ………………………………….. 107
Neoplasia as a cause of upper airway obstruction
Vlašín M., Paušová T., Kuncl M., Brigant P., Jarešová H.   ………………………… 111
Rehabilitation of orthopedic patients
Paušová T., Tomek A.   …………………………………. 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *