Ombudsman pro zvířata

Stanice ochránců zvířat v rakouském Grazu denně řeší stížnosti majitelů zvířat na neúnosně vysoké účty za veterinární úkony nebo situace, kdy majitel domu zanevře na zvíře svého nájemníka a nařídí odstranit je z bytu. Proto se místní úředníci rozhodli zřídit instituci ombudsmana pro zvířata a jejich majitele, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Tato služba, mající za úkol pomáhat radou i činem, bude zcela zdarma. Zajišťovat ji budou právník a nezávislý veterinární lékař, který vedle své funkce ombudsmana nesmí mít vlastní praxi, aby nemohlo dojít ke střetu zájmů. Oba společně posoudí všechny došlé stížnosti a podněty, vyšetří je, popřípadě požádají o přezkoumání nezávislého znalce, a navrhnou řešení. Ochránci zvířat věří, že případy, kdy majitelé odkládají své miláčky do útulku, protože se náhle ocitli v neutěšené bytové nebo finanční situaci, se díky instituci ombudsmana stanou minulostí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *