Otorinolaryngoskopie a brachycefalický syndrom

Odborné přednášky z pokročilé chirurgie připravili významní specialisté tohoto oboru, doc. M. Vlašín, Ph.D. a Dr. J. Beránek, MRCVS v brněnském hotelu Myslivna na třetí květnovou neděli.

Otorinolaryngoskopie a brachycefalický syndrom
 
Odborné přednášky z pokročilé chirurgie připravili významní specialisté tohoto oboru, doc. M. Vlašín, Ph.D. a Dr. J. Beránek, MRCVS v brněnském hotelu Myslivna na třetí květnovou neděli.
S aktuálními poznatky chirurgie zevního zvukovodu a středního ucha seznámil přítomné posluchače M. Vlašín. Vzhledem k tomu, že je k terapii otitid všeobecně preferován spíše konzervativní přístup, setkává se chirurg mnohem častěji s pacienty v pokročilejším až terminálním stádiu onemocnění. Na resekci zvukovodu jako součásti terapeutického procesu pak již bývá většinou pozdě. Metodou volby však je, zejména u závažných případů, rezistentních k primární léčbě vhodně zvolená kombinace medikamentózní a chirurgické terapie již od počátečních fází onemocnění. Totální ablace zvukovodu je metodou ultima ratio při selhání terapie, protože brání další progresi. Podle indikace a stadia onemocnění přistupujeme u pacienta buď k laterální resekci zvukovodu (podle Zeppa) a parciální ablaci (vertikálního kanálu) zvukovodu nebo totální ablaci (amputaci). Při všech zákrocích je nutná perioperační antibiotická clona, neboť prostředí je přes veškerou snahu vždy silně kontaminované. Další možností eliminace zárodků je opakovaná masivní laváž sterilním fyziologickým roztokem. V následujícím sdělení poukázal autor na specifika ostektomie buly u psů a koček (tumory). Ventrální přístup je indikován téměř vždy u koček, často v souvislosti s nasofaryngeálními polypy nebo Hornerovým syndromem.
 
J. Beránek podrobně rozebral příčiny, stanovení diagnózy a možnosti chirurgické léčby při jednostranném výtoku z nosu. Výtok může být způsoben celou řadou lokálních (nosní dutina, frontální sinus, nosohltan) nebo celkových (pneumonie, hypertenze, poruchy srážlivosti krve) onemocnění. Primární příčinu onemocnění může překrýt sekundární bakteriální nebo mykotická infekce. Výskyt primárních bakteriálních infekcí je u psů výjimečný, u koček naopak primární virové (herpesvirus, calicivirus) a bakteriální (Bordettela sp.) infekce představují častou diagnózu. Určení definitivní diagnózy u primárních zánětlivých stavů je obtížné, až 30% psů a 60% koček zůstane bez konečné diagnózy (nespecifické rinosinusitidy).
Nejčastější příčinou výtoku, kýchání, kašle a dušnosti jsou cizí tělesa, nádorová bujení, mykózy, nebo oronazální fistula. Diagnóza se opírá o klinické a rentgenologické vyšetření, CT a MRI zobrazení, endoskopické vyšetření, serologické testy, cytologii a histopatologii. Spolehlivý diagnostický protokol by měl zahrnovat mykotickou serologii, CT vyšetření, antegrádní a retrográdní rinoskopii, cytologii a histopatologii. Kultivační vyšetření jsou zdlouhavá, nespecifická a obtížně interpretovatelná. Diagnostická hodnota RTG vyšetření je poměrně nízká, zejména u chronických nespecifických zánětlivých onemocnění. MRI je dražší a časově náročnější než CT a její diagnostická výtěžnost není ve srovnání s CT výrazně vyšší. Výhodu může představovat rozlišení tekutiny od struktur měkkých tkání. Odběry vzorků z nosu se mohou provést naslepo nebo pod kontrolou rinoskopu. Kontrolovaný odběr je spolehlivější, ale ne vždy jednoduše realizovatelný. Vzorek pro histopatologii je vhodné otisknout na sklíčko a využít tak k předběžné cytologické diagnostice. V poslední části přednášky popsal autor podrobněji specifické zánětlivé onemocnění u kočky, nasofaryngeální polyp.
 
Další prezentace M. Vlašína se týkala možností chirurgického řešení brachycefalického syndromu. Toto onemocnění horních cest dýchacích postihuje především predisponovaná plemena: anglický buldok, francouzský buldoček, boston teriér, pekinéz,  mops a další podobná plemena. Při stanovení diagnózy dominuje triáda základních poruch, které vzájemně ovlivňují svůj vývoj a dávají tak celému komplexu charakter syndromu. Je to stenóza nozder, projevující se chronickými obtížemi od útlého věku, prodloužené pendulující měkké patro, charakteristické občasnými projevy dušení a laryngeální kolaps. Majitelé si při vyšetření psů s respiračními obtížemi často stěžují na salivaci, regurgitaci a zvracení. Vzhledem k poměrně častému záchytu gastrointestinálních patologií u brachycefalických pacientů trpících chronickou dušností bychom neměli zapomínat na rutinní vyšetření GIT včetně rtg, endoskopie, doplněné při indikaci případně o biopsii, a to ve všech případech.
V přednášce M. Vlašína zaměřené na chirurgii hrtanu a průdušnice byla zmíněna funkce hrtanu, vrozená a získaná paralýza, příčiny kolapsu a indikace a základní metodiky chirurgických zákroků na hrtanu – excize evertovaných sakul, laryngoplastiky, laryngotomie a laryngektomie. V další části přednášky zaměřené na operace na průdušnici se docent Vlašín zaměřil na metodiky a chirurgický přístup k tracheotomii, tracheostomii a resekci průdušnice.
Poslední tři přednášky na téma možnosti řešení tracheálního kolapsu, výživa anorektického pacienta a krmení sondou, a postupy při terapii kyslíkem patřily doktoru Beránkovi.
Tracheální kolaps je získané progresivní onemocnění průdušnice u malých psů neznámého původu (yorkshire teriér, čivava). Onemocnění se projevuje změnou rigidity chrupavky tracheálních prstenců. Klinické příznaky se rozvíjí pomalu (jeden rok), nejvýraznější je suchý kašel vyvolaný zátěží nebo vzrušením pacienta. Další příznaky zahrnují dušnost, nechutenství, letargii a synkopu. Klinické vyšetření se opírá o endoskopii (dg jiných onemocnění horních cest dýchacích), CT vyšetření je zajímavou dg alternativou při měření velikosti průdušnice a rtg vyšetření se používá při měření průdušnice před zavedením intratracheálního implantátu (stentu).
V závěru každé odborné přednášky proběhla diskuse. Seminář finančně podpořily společnosti Hill´s, Ella-CS, Cardioline, MSD Animal Health, Problémy psů a koček, Resorba, Royal Canin ,Samohýl a Trhoň.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *