Filtr

ANIMAL TECH 2017

Výstava ANIMAL TECH se konala od 11. do 14. 5. v prostorách Brněnských veletrhů a výstav společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO a Národní výstavou myslivosti.

Kategorie: Hospodářská zvířata

Krutý důkaz oprávněnosti připomínek KVL

V Německu opět zjistili další hrůzný případ „obchodování“ se štěňaty z ČR. A nejsmutnější snad je, že tím „obchodníkem“ je údajně český veterinární lékař, který podle Komory veterinárních lékařů ani nemá platné osvědčení vykonávat praktickou veterinární činnost.

Kategorie: Ostatní

Aktuální zdravotní aspekty chovu ryb

Ve středu dne 26. dubna proběhl v prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., již poněkolikáté tzv. VÚVeL Fest. Jedná se o sérii odborných seminářů na různá témata týkající se chovu hospodářských zvířat.

Kategorie: Ryby

Kriticky ohrožené druhy ptáků

V České republice byli letos otráveni dva orli královští, čtyři orli mořští a dva luňáci červení. Orel mořský patří mezi kriticky ohrožené druhy, u nás hnízdí zhruba sto párů. Velmi vzácných luňáků červených nehnízdí u nás více než sto. ...

Kategorie: Ptáci, Toxikologie