Filtr

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2016

Jedním z hlavních cílů Státní veterinární správy (SVS) je dlouhodobě udržení dobré nákazové situace a ochrana území České republiky před zavlečením nákaz nebezpečných pro zvířata i lidi. Plnit tento cíl se v loňském roce dařilo, a to především díky preventivním opatřením v chovech, důsledně prováděnému monitoringu nákaz a kontrolám přesunů...

Kategorie: epizootologie

Projekt Senoseč

Podle zákona musí zemědělci myslivcům předem hlásit plánované sečení trávy, protože sekačky zabíjejí mláďata zvěře. Myslivci proto procházejí louky večer nebo několik hodin před sečením, zvěř tím vyplaší a mláďata si matky odvádějí do bezpečí.

Kategorie: Zvěř

Hematologické a biochemické nálezy u starších psů

V humánní medicíně je popisována anémie starých osob. Jedná se o běžný problém, který postihuje více než 10 % lidí starších 65 let, ve skupině osob starších 85 let je postiženo téměř 25 % jedinců. Anémie je obvykle mírná, ale je spojena s nepříznivým vývojem a komorbiditami, včetně zvýšeného rizika...

Kategorie: Psi

Dermatologický seminář ČAVLMZ

Česká společnost veterinární dermatologie (dermatologická sekce ČAVLMZ) připravila svůj první seminář v hotelu Tři Věžičky u Jihlavy dne 3. června zaměřený na alergická onemocnění psů a pruritické dermatitidy u koček.

Kategorie: Psi a kočky

Zjistit původ potraviny je nejsnazší u masa a vajec

Čeští spotřebitelé se stále více zajímají o původ potravin a preferují české výrobky. Poznat, která potravina je opravdu česká, není však vždy snadné. U potravin živočišného původu, jako jsou třeba masné a mléčné výrobky, je to o něco jednodušší. Nejpodrobněji je o původu potraviny spotřebitel v současné době informován u...

Kategorie: Hygiena potravin

SVS zmírňuje mimořádná veterinární opatření v souvislosti s brazilským masem

Státní veterinární správa (SVS) s platností od 1. června 2017 zmírňuje mimořádná veterinární opatření zavedená začátkem května pro zásilky živočišných produktů původem z Brazílie. Povinné vyšetření prokazující zdravotní nezávadnost budou nyní muset mít pouze všechny zásilky drůbežího masa a polotovarů z drůbežího masa. ...

Kategorie: Hygiena potravin