Filtr

Veletrhy Salima v Brně

Na potravinářské veletrhy letos přijelo letos nejvíce vystavovatelů, téměř 900 z 39 zemí. Kromě potravin se na veletrhu představili v příbuzných veletržních akcích ve velkém výrobci potravinářských technologií, zařízení pro hotely, restaurace a různá gastrozařízení. ...

Kategorie: Hygiena potravin

Ptačí chřipka u volně žijících ptáků v západní Evropě ukazuje, že riziko zavlečení nákazy do chovů trvá

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na stále přetrvávající hrozbu ptačí chřipky v Evropě. Události prvních měsíců roku 2018 spojené s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky u volně žijících ptáků v několika evropských zemích (Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Německo, Nizozemsko, Irsko) a první výskyt v chovu drůbeže v Nizozemsku upozorňují na...

Kategorie: epizootologie

Při kontrole s celníky zjistili veterinární inspektoři závadu u 30 procent zásilek živočišných produktů

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v minulém týdnu ve spolupráci s Celní správou ČR provedli mimořádnou kontrolní akci. V jejím rámci zkontrolovali po celé České republice celkem 48 dopravních prostředků přepravujících živočišné produkty, z toho ve 30 procentech případů zjistili nějakou závadu.

Kategorie: Hygiena potravin

Kontroly SZPI v roce 2017

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2017 celkem 45 530 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Kategorie: Hygiena potravin