Filtr

Českým vývozcům se daří navyšovat export živočišných produktů do třetích zemí i díky podpoře SVS

Dozor nad nákazovou situací, zdravím zvířat, nezávadností a kvalitou potravin živočišného původu nejsou jedinými úkoly Státní veterinární správy (SVS). Dlouhodobě se snaží také napomáhat uplatňování produkce českých chovatelů a výrobců na zahraničních trzích. Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí proto vedou řadu dlouhodobých...

Kategorie: Hygiena potravin

Cena o nejlepší med

Letos bylo v brněnské soutěži o nejlepší med přihlášeno 153 českých vzorků a jeden vzorek ze Slovenska. Soutěž má zlepšit povědomí o kvalitě domácích včelích produktů a propagovat prodej medu takzvaně ze dvora, tedy od včelaře přímo ke spotřebiteli.

Kategorie: Hygiena potravin

Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR prostou ptačí chřipky

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) aktuálně zveřejnila oficiální prohlášení zaslané Státní veterinární správou (SVS) koncem letošního června a deklarovala tak, že je Česká republika od 23. 6. 2017 prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok je nesmírně důležitý pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi.

Kategorie: epizootologie