Filtr

Mimořádná opatření nejsou nijak mimořádná

Po téměř všech zemích EU byla diagnostikována klusavka u ovcí i v naší republice. V posledních dvou letech to bylo ve Francii, Holandsku, Španělsku, Velké Británii a Severním Irsku, Itálii, Rakousku a Řecku. Nyní byl u nás zjištěn jeden případ - jedna ovce původem z dovozu, a to masného plemene...

Kategorie: Nezařazené

Dovozový med obsahuje původce moru včel

Jedním z hlavních a možná jediným zdrojem nákazy moru včelího plodu u nás je dovozový med. Jak jinak si vysvětlit výsledky vyšetření více než dvaceti vzorků dovezeného medu, které byly všechny pozitivní na přítomnost původce moru včelího plodu – Paenibacillus larvae larvae.

Kategorie: Nezařazené

Zákon č. 110/97 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY § 1 Předmět úpravy Účelem zákona je stanovit povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška Min. zem. 112/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 19. března 2001 o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška MZe 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků

339 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 11. září 2001 o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 1 písm. f), § 16...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška Min. zeměd. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tab. výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, pro maso, mas. výr., ryby, ostatní

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. srpna 2001, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy...

Kategorie: Nezařazené