Filtr

Dyzenterie prasat – review

V. DUBANSKÝ, J. DRÁBEK Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Veterinářství 2001;51:203-206 Motto: Vzhledem k tomu, že v Evropské unii a v přidružených státech byl vydán zákaz používání antibiotických stimulátorů růstu, dá se v krátké době očekávat prudký nárůst dyzenterie prasat. D. J. Hampson ...

Kategorie: Nezařazené

Fragmenty kostí zjištěny v mouce

Ve švýcarském blíže nespecifikovaném mlýně, který expeduje otruby určené pro krmení zvířat a zároveň vyrábí mouku pro výživu lidí, byly zjištěny ve vzorku mouky kostní komponenty. Protože je masokostní moučka považována za hlavní zdroj nákazy bovinní spongiformní encefalopatií, začalo ve Švýcarsku rozsáhlé pátrání.

Kategorie: Nezařazené