Filtr

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

245/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. srpna 1996 k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

75/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. března 1996, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat Ministerstvo zemědělství podle § 3 písm. h) zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., stanoví: §1 Nebezpečné druhy zvířat 1) 1. z třídy...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška Min.zeměděl. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. září 2001 o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících...

Kategorie: Nezařazené

Zákon 154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

154 ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ ŠLECHTĚNĺ, PLEMENITBA A EVIDENCE HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ § 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon upravuje...

Kategorie: Nezařazené

Zákon 381/1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR

ZÁKON 381 České národní rady ze dne 11.září 1991 o Komoře veterinárních lékařů České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ A PŮSOBNOST KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ § 1 (1) Zřizuje se Komora veterinárních lékařů České republiky se sídlem v Brně (dále jen "Komora"). (2) Komora...

Kategorie: Nezařazené