Filtr

Peterson ME, Talcott PA. Small Animal Toxicology. W.B. Saunders, 2001:430. 145 ilustrací, ISBN 0721678262. Pevná vazba. Odhadovaná cena 43 GBP.

V knize jsou obsaženy rozsáhlé informace o všech aspektech klinické a diagnostické toxikologie psů a koček. Obsáhlý, ale snadno použitelný text zahrnuje sekce týkající se obecného toxikologického konceptu, základní zvládnutí naléhavých stavů, expozici organizmu působení škodlivin, specifické jedy a nezbytné detaily při terapii a následné péči.

Kategorie: Nezařazené

Goodwin JK. Manual of Canine and Feline Cardiology. W.B. Saunders, 2001:575. 3. vydání, 119 ilustrací, ISBN 0721677215. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 45 GBP.

Celkově aktualizovaná 3. edice knihy obsahuje poslední techniky diagnózy srdečních a respiratorních onemocnění psů a koček. Mimořádně jednoduše použitelný formát zahrnuje běžné kardiovaskulární poruchy a praktické léčebné metody při selhání srdce, při srdeční arytmii, při poruchách vodivosti, při kardiopulmonární zástavě a resuscitaci. Jsou zde také zobrazeny četné reprodukce elektrokardiogramů, rentgenových...

Kategorie: Nezařazené

Boyd JS. Paterson C. A Colour Atlas of Clinical Anatomy of the Dog and Cat. Mosby, 2000:224. 460 ilustrací, ISBN 072343168X. Odhadovná cena 38 GBP. ISBN 0723431698, pevná vazba, odhadovaná cena 50 GBP.

V nové edici knihy je detailně popsána anatomie psů a koček, vhodná pro studenty veterinární medicíny i pro každodenní praxi (potřeby) v ordinaci praktického veterinárního lékaře. Každá kapitola zahrnuje přehled povrchové anatomie s ilustracemi klíčových topografických bodů, které umožňují lokalizovat důležité základní anatomické rysy.

Kategorie: Nezařazené

Sodikoff CH. Laboratory Profiles of Small Animal Disseases: A Guide to Laboratory Diagnosis 3. edition. Mosby, 2001:544. 193 ilustrací, ISBN 0323009565. Pevná vazba. Odhadovaná cena 57 GBP.

Navzdory rostoucí roli zobrazovacích technik např. ultrazvuku a počítačové tomografii, zůstává klinická patologie jednou z nejdůležitějších a ekonomicky nejvýznamnějších diagnostických metod veterinární medicíny. Prezentované třetí vydání slouží k osvojení optimálních diagnostických znalostí z mnoha dnes používaných klinických i laboratorních testů.

Kategorie: Nezařazené

Keene BW, Hamlin RL. Small Animal Cardiology. W.B. Saunders, 2001:450. 300 ilustrací, ISBN 0721654975. Pevná vazba. Odhadovaná cena 46 GBP.

Příručka je cennou a praktickou pomůckou pro veterinární praxi i pro studenty se základními informacemi potřebnými ke stanovení diagnózy a léčby srdečních nemocí malých zvířat. V příručce je uveden rejstřík, tabulka s léky používanými v kardiologii, ošetření kardiologického pacienta a kardiologický referenční servis.

Kategorie: Nezařazené

Baker R, Lumsden JH. Color Atlas of Cytology for the Dog and Cat. Mosby, 2000:288. 738 ilustrací, ISBN 0815104022. Pevná vazba. Odhadovaná cena 69 GBP.

V knize je podán přehled cytologických technik, které umožňují stanovit diagnózu onemocnění u společenských zvířat. Kniha je doplněna stovkami barevných ilustrací normálních i abnormálních stavů, zobrazuje tkáně zdravé, způsob jejich zpracování, zánětem postižené, hyperplastické a neoplastické vzorky.

Kategorie: Nezařazené

Muir WW, Hubbell JAE, Skarda RT, Bednarski R. Handbook Veterinary Anesthesia 3. Edition. Mosby, 2000:592. 131 ilustrací, ISBN 0323008011. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 39 GBP.

Příručka je praktickým průvodcem veterinární anestézie, určená pro praktické veterinární lékaře a studenty. Obsahuje zásady užívání anestetického vybavení a léků. Obsažný text poskytuje detailní informace o chemickém působení anestetik a léků, o přípravcích pro naléhavé případy, plném praktickém využití anestetik, monitoringu a laboratorním vybavení pro anestézii.

Kategorie: Nezařazené