Filtr

Vyhláška 286/99, kterou se provádějí ustanovení zákona 166/99 Sb. o veterinární péči

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 94 rozeslána dne 2.12.1999 -------------------------------------------------------------------------------- 286 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 1999, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního...

Kategorie: Nezařazené