Pasivní přenos kolostrálních imunoglobulinů u telat

Nové poznatky

Pasivní přenos kolostrálních imunoglobulinů má velký význam pro zdraví telat. Na optimalizaci jeho absorpce se podílí mnoho faktorů, včetně doby příjmu, objemu kolostra, koncentraci imunoglobulinů, věku a plemeni krávy. Pasivní přenos protilátek může ovlivnit také respirační acidóza telete. Pro novorozená telata byly vyvinuty různé testy pro stanovení přesného přenosu protilátek. Pro přímé měření koncentrace IgG v séru existují dva testy, radiální imunodifuzní test a ELISA test. Mezi další dostupné testy, včetně stanovení pevných látek, jejichž pasivní přenos statisticky souvisí s koncentrací IgG v séru patří refraktometrie, zákalový test se siřičitanem sodným a síranem zinečnatým, sérum γ-glutamyl transferázová aktivita a test želatinace glutaraldehydu v séru, založený na koncentraci celkových globulinů nebo jiných proteinů. Článek prezentuje celkový přehled pasivního přenosu protilátek u telat, včetně faktorů, které přenos protilátek ovlivńují, jsou zde uvedeny různé testy ke stanovení protilátek v kolostru, příčiny selhání přenosu protilátek, jeho následky a možnosti terapie a vliv nedostatečného množství protilátek na mortalitu telat. Na základě tohoto výzkumu bylo zamítnuto mnoho předchozích názorů na pasivní přenos protilátek kolostrem.
________________________________________
D. M. Weaver, J. W. Tyler, D. C. VanMetre , D. E. Hostetler, G. M. Barrington Passive Transfer of Colostral Immunoglobulins in Calves. J Vet Int Med 2008;14:569 – 577.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *