Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko–potravinářských technologií

Publikace zaměřená na přiblížení dosažených výsledků zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty ve vybraných obchodně zajímavých zemích stojících mimo Evropskou unii, na podrobnější pohled na obchodní a ekonomické podmínky v těchto zemích a na možnosti uplatnění českých produktů na jejich trzích.

Příručka má za cíl přispět k rozšíření povědomí českých producentů zemědělských výrobků a potravin a souvisejících technologií o obchodně-zahraničních podmínkách a možnostech exportu za hranice Evropské unie.
Vydalo Ministerstvo zemědělství, Odbor zahraničně obchodní spolupráce; 2013.*
ISBN 978-80-7434-117-5

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *