Plán monitoringu cizorodých látek byl v ČR letos rozšířen

u dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů.

Státní veterinární správa ČR přijala doporučení Komise 2004/705/ES o riziku kontaminace surovin a potravin živočišného původu. Obecně se nálezy dlouhodobě pohybují u sledovaných reziduí cizorodých látek, které potenciálně ohrožují zdraví člověka, hluboko pod povolenými limity.
Od roku 2000 provádí veterinární inspektoři každoročně odběry vzorků kafilerních tuků, kaprů, másla a od roku 2004 též masa krav a vajec pro analýzy na obsah tzv. „dioxinů“ (PCDD/F): polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF). Odběry vzorků se prováděly na vybraných lokalitách s cílem postihnout trendy v kontaminaci těmito toxickými látkami, které se do prostředí dostávají především jako součást emisí při spalování. I zde nebyly shledány případy překročení limitů. V případě kaprů, lze potvrdit, že ve všech vzorcích kapřího masa, které byly od roku 2000 do roku 2005 odebrány, obsah dioxinů vyhověl ve všech případech stanovenému limitu podle nařízení Komise 2375/2001/EC.
Kromě sledovaných kontaminantů se objevují další cizorodé látky, např. ftaláty, u nichž nebyly stanoveny limity, a které mohou ohrožovat reprodukční systém či vývoj embryí. Státní veterinární správa ČR podporuje jednání na úrovni odborných orgánů EU, která by měla vést ke stanovení těchto limitů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *